Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[2] Een nieu Liedeken,
op die voys: Brand Matresse.

Die Nachtegael int wilde
Princesse Amoreus, 
Gaet seggen tot mijn beminde 
Ick coom terstont by heur. 
Pourtante que je suis brunette,
Viveray en languer. 

Bon soir ma Matresse. 
Bon soir mon Serviteur. 
Hoe gaern soudick draghen
Van u, o Lieff, faveur,
Pourtante que je suis brunette
Viveray en langeur.
 
Schoon Lieff, ghy comt te spade, 
Daer is een ander veur. 
Schoon Lieff coom ick te spade,
Is daer een ander veur?

Pourtante que ie suis brunette
Viveray en Langeur.

Hy nam zijn Poingiaert in zijn hant:
Dit is mijn leste uur! 
Sy sprack met soete woorden: 
Hoe bleeck wort u coleur.
Pourtante que je suis brunette
Viveray en langeur.
 
Sy sprack met soete woorden: 
Hoe bleeck wort u coleur.
Ick sal u noch liefde draghen,
Al isser een ander veur.
Pourtante que je suis brunette
Viveray en Langeur.
 
Al waer die Paus van Roomen,
Mijn Vader, int ghetreur, 
So sal ick die Liefde niet laten 
Van mijnen serviteur, 
Pourtante que je suis brunette 
Viveray en langeur.

Het lied staat in Amoreuse liedekens op 2p147, maar hier wordt de tekst gezongen naar AAlb1589, p37.

Camerata Trajectina (artiest), Losse opnames van Camerata Trajectina uit de periode 1978-2015
1978-2015
1: 2