Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[3] Hoogher Doris niet, mijn gloetje

Verzoek aan de geliefde, 'Doris', om kalm aan te doen bij het liefdesspel; de dichter bezwijkt er haast onder. Ik zwelg in je zang en snarenspel. Al die muzikale geluidjes raken me in mijn ziel, evenals je ogen, schichten van Cupido. Ga dan toch maar je gang, laat je van beste kant zien. Genees mijn vlees, dat door Cupido's pijl en boog in last is gebracht, voordat de felle gloed van dat gastje mijn ziel rooft.

Sang
Wijse: [Se ben vedi o vita mia, G.G. Gastoldi]

Hoogher Doris niet, mijn gloetje,
Spaert uw krachjes wat op mij.
Al te groot is de lieflijcke lij,
Daer ick flaeuwende los in glij (*1).
Die daghjes,
Die nachjes
Die lachjes,
Die klaghjes,
Bij draghjes (*2),
Dat alte soete soetje
Mengen moetje,
Met een roetje (*3),
Oft ick stick aen leckernij.

Als ghij droef of dartel dighje
Onder sang van snaeren queelt,
O de wondt, o de wondere weeldt!
Die mijn' harssen, mijn hartjen steelt!
Die quickjes,
Die hickjes,
Die snickjes (*4)
Sijn strickjes
En prickjes
Der sielen, uw gesighje
Is het schichje,
Van het wighje (*5)
Uit Diones bloedt geteelt.

Immers Doris, stort de kasjes
Van uw tedre treeckjes (*6) uit.
Maeckt gelonck, maeckt gelach, maeckt geluit,
Dat de sinnetjes sachjes suit (*7).
Wat vreesje:
Mijn geesje
Mijn vleesje
Geneesje;
Die 't peesje
Der minne braght in lasjes.
Spoeit uw pasjes,
Eer dat gasjes
Felle brandt mijn sieltje buit.

(*1): het zalige genot waarin ik verzonken ben
(*2): kleine beetjes
(*3): roerspaan
(*4): loopjes, melismen en kwart rusten
(*5): wichtje, jongetje: Cupido, kleinzoon van Dione
(*6): liefdesuitingen
(*7): in slaap sust


Camerata Trajectina (artiest), Losse opnames van Camerata Trajectina uit de periode 1978-2015
1978-2015
1: 3