Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
[9] Allemande Angloise [= J. Dowland, John Smith's Almain]

Het Thysius Luitboek bevat veel Engelse muziek, waaronder zo'n dozijn luitstukken van John Dowland. Ze zijn niet altijd direct als zodanig herkenbaar, zoals de 'Allemande Angloise' (Engelse allemande), achter welke algemene titel Dowlands Sir John Smith his Almain schuilgaat. Zo althans wordt de compositie genoemd in de door John Dowlands zoon Robert uitgegeven Varietie of Lute Lessons (1610). Het lijkt in het Thysius Luitboek om een vroege versie van dit stuk te gaan. De naam die in de titel genoemd wordt heeft mogelijk betrekking op Sir John Smith uit Hough in Cheshire, maar het kan ook om John Smith uit Essex gaan, die in 1605 werd geridderd en dus vanaf dat moment als Sir werd aangeduid.
[9] Allemande Angloise [ English Alman] [= J. Dowland, John Smith's Almain]

The Thysius Lute Book contains much English music, including about a dozen lute pieces by John Dowland. They are not always immediately recognizable as such, as with the 'Allemande Angloise' (English allemande); hiding behind this generic title is Dowland's Sir John Smith his Almain. At least that's how the piece is named in the Varietie of Lute Lessons (1610) published by John Dowland's son Robert. It appears that the Thysius Lute Book piece is an early version of this work. The name contained in the title probably refers to Sir John Smith from Hough in Cheshire, but it could also refer to John Smith of Essex, who was knighted in 1605 and thus from that moment on have been rightly referred to as Sir.


Translation: Ruth van Baak Griffioen

Camerata Trajectina (artiest), Dowland in Holland: Nederlandse liederen op Engelse wijzen in de Gouden Eeuw = Dutch songs on English tunes in the Dutch Golden Age. GLO 5260
2015
1: 9