Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
[14] Van volmaeckte Regering (D.R. Camphuysen)

Te streven naar de ideale regeringsvorm van het land is een utopie najagen, vindt Camphuysen. Een monarchie ontaardt al snel in een tirannie; bij een oligarchie heb je een heleboel tirannen, tenminste als de machthebbers het eens zijn; zo niet, dan dreigen er eindeloze conflicten; bij een democratie jaagt ieder zijn eigen belang na. Alleen in Gods kerk staat Jezus garant voor een harmonische heerschappij.

Van volmaeckte Regering (D.R. Camphuysen)
Zang: C. Pypers Pavane [John Dowland]

Daer wordt gereden-zift, (*1) hoedanig heerschappy
Volmaeckt te achten zy.
Vergeefs, want hier op aerdt wordt niet (*2) volmaeckts gevonden.
De onvolmaecktheydt zelfs heeft niet volmaeckts in haer;
En, schoonder yet in waer
Of in gewezen kon, ten bleef niet ongeschonden.
Heeft een alleen den toom; licht maeckt hy 't heel tyransch;
Zoo uyt de grootst' van 't landt veel hoofden aen het roer zijn: (*3)
Zijnz' eens, haast krijghtmen dan voor een (*4), veel dwingelandts;
Zijnz' oneens; licht zal 't landt gestadigh in rumoer zijn.
Staen 's landes zaken by de menight';
Hoe grooter hoop,
Hoe quader koop. (*5)
Elck loopt zijn loop.
Elck tracht en jacht na 't zijn: hoe meer, hoe min vereenight.

(*1) geredetwist
(*2) niets
(*3) als er van de machtigsten van het land veel aan het bestuur deelnemen
(*4) in plaats van één
(*5) hoe meer mensen meeregeren, des te slechter is de situatie.
[14] About perfect government (D.R. Camphuysen)

To strive for the ideal form of government of a country is to chase utopia, thinks Camphuysen. A monarchy swiftly deteriorates into tyranny; in an oligarchy you have a bunch of tyrants, at least if those in power agree; if they don't, then there's the threat of endless conflicts; in a democracy, everyone pursues his own interests. Only in God's church can Jesus guarantee a harmonious lordship.

About perfect government
Tune: C. Pypers Pavane [John Dowland]

There's back-and-forth about which kind of government
Should be considered perfect.
For naught, because here on earth nothing perfect can be found.
Imperfection itself has nothing perfect in it;
And, even if there were some perfection in imperfection,
Or could be, it would not remain unsullied.
If only one person holds the reins, he easily becomes a tyrant;
If from among the greatest in the land, many hands are at the wheel:
If they agree, soon one has many tyrants instead of just one;
If they don't agree, soon the land will be in a constant state of conflict.
If the land's affairs are in the hands of the many,
The bigger the pile,
The worse the result.
Each goes his own way.
Each looks only to his own; the more there are, the less they are united.

Translation: Ruth van Baak Griffioen

Camerata Trajectina (artiest), Dowland in Holland: Nederlandse liederen op Engelse wijzen in de Gouden Eeuw = Dutch songs on English tunes in the Dutch Golden Age. GLO 5260
2015
1: 14