Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
[15] Pavaen Lacrymae (Jacob van Eyck, 1649)

In Der Fluyten Lusthof publiceerde de Utrechtse stadsbeiaardier Jacob van Eyck blokfluitvariaties over populaire melodieën waarmee hij de flanerende jeugd op het Janskerkhof vermaakte, vier avonden per week van mei tot juli. Hij speelde dan vanaf de toren van de Janskerk, waarvan hij de beiaard van onvoldoende kwaliteit achtte. Behalve op melodieën van Dowland, zoals de pavane Lachrymae, varieerde Van Eyck ook op heel wat Engelse melodieën die door Jan Jansz. Starter populair waren geworden, zoals 'Doen Daphne d'overschoone Maegt', 'Is dit niet wel een vreemde gril?' [1] (door Van Eyck Bravade genoemd), 'Silvester inde morghenstond' [5], 'Kits Almande' [8], etc.
[15] Pavaen Lacrymae (Jacob van Eyck, 1649)

In Der Fluyten Lusthof [The Recorder's Pleasure-Garden] the Utrecht city carillonneur Jacob van Eyck published variations for recorder on popular tunes with which he serenaded the promenading youth in the garden of the Janskerk [St John's Church], four nights a week from May to July. He played from the tower of the Janskerk, whose carillon he considered to be of insufficient quality. Besides melodies by Dowland, such as the pavane Lachrymae, Van Eyck improvised his variations on many English melodies that had been made popular by Jan Jansz. Starter, such as 'Doen Daphne d'overschoone Maegt' [When Daphne the most beautiful maid]; 'Is dit niet wel een vreemde gril?' [1], called Bravade by Van Eyck; 'Silvester inde morghenstond' [5]; 'Kits Almande' [8], etc.

Translation: Ruth van Baak Griffioen

Camerata Trajectina (artiest), Dowland in Holland: Nederlandse liederen op Engelse wijzen in de Gouden Eeuw = Dutch songs on English tunes in the Dutch Golden Age. GLO 5260
2015
1: 15