Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
[19] Fantasie 1 (Thomas Lupo)

Thomas Lupo (1571-1627) groeide op aan het Engelse hof waar zijn Italiaanse vader als strijker actief was. Ook Thomas speelde mee in het hofconsort, en in 1619 werd hij door kroonprins Charles benoemd tot 'composer for our violins', opdat 'they might be the better furnished with variety and choise for our delight and pleasure in that kind'. Lupo is met 15 composities goed vertegenwoordigd in de bij elkaar 29 Konincklycke Fantasien die Matthysz uitgaf.
[19] Fantasie 1 (Thomas Lupo)

Thomas Lupo (1571-1627) grew up at the English court where his Italian father was active as a string player. Thomas played with the court consort, and in 1619 was named by crown prince Charles to be 'composer for our violins', so that 'they might be the better furnished with variety and choise for our delight and pleasure in that kind'. Lupo is well represented by 15 compositions among the 29 Konincklycke Fantasien that Matthysz published.

Translation: Ruth van Baak Griffioen

Camerata Trajectina (artiest), Dowland in Holland: Nederlandse liederen op Engelse wijzen in de Gouden Eeuw = Dutch songs on English tunes in the Dutch Golden Age. GLO 5260
2015
1: 19