Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


1. Kom vaderlief zit bij mij neder
Geef mij een hand en zie mij aan
Ach vader wil 't mij vergeven
Als ik u soms heb leed gedaan.
Voorzeker ik zal niet lang meer leven
Ik ben zo ziek, zo zwak, zo moe
Maar vader als ik nu ga sterven
Ga ik immers naar mijn moeder toe.
Refrein:
Vergeef mij vaderlief, vergeef mij
Ween toch zo niet, het doet zo pijn
O kus mij vader, ik ga rusten
En zal weldra bij moeder zijn.

2. Mijn speelgoed vader wil het bergen
O berg het goed en veilig weg
Dan kunt gij later bij 't aanschouwen
Nog aan uw zoontje denken zeg.
Ik ga nu naar den hemel henen
Daar is geen ziekte of geen pijn
O kus mij vader, ik ga sterven
En zal weldra bij moeder zijn.
Refrein:
Vergeef mij vaderlief, vergeef mij
Ween toch zo niet, het doet zo pijn
O kus mij vader, ik ga rusten
En zal weldra bij moeder zijn.

3. En vader, als mijn makkers komen
En schreiend op het kerkhof staan
O zeg hen dat ik naar de hemel
Waar moeder is, ben heengegaan.
Maar vader, als ik ben gestorven
En rust in 't graf, verlost van pijn
Mijn geest zal altijd u omzweven
Hij zal gestadig bij u zijn.
Refrein:

4. Vergeef mij vaderlief, vergeef mij
Ween toch zo niet, het doet zo pijn
O kus mij vader, ik ga rusten
En zal weldra bij moeder zijn.
Daar hebben wij dan eeuwig vreugde
Weldra verwachten wij ook u
Druk mij dan tot ons weerziens
En geef de laatste kus mij nu.
Refrein:

Dames Dings: opnamebestand (Anna van Gog - Dings en Jeannette van der Putten - Dings)
[1991-1995]