Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


1. Zo snel als de wind, vliegt mijn boot langs de baren
Het scheepje zo klein met zijn kostbare vracht.
Nog sneller komt ginder mijn liefste van 't verste
Het meisje zo schoon dat mij smachtend verwacht.
Het anker valt neder en 't zeil wordt gestreken
In vrolijke vreugd, spring ik neer op het strand.
Om haar te omhelzen die ik minde zo teder
Met haar rein' blauwe ogen,'t is mijn dierbaarste pand.
Mona mijn schone, Mona mijn liefste
Zijt gij mijn schat niet zo lang als ik leef.
Bij die sterren daarboven, ik bemin u zo teder
In lijden en sterven verenigd met u.
Mona, Mona mijn schone
Zijt gij mijn schat niet zo lang als ik leef?

2. Helaas het is voorbij, mijn leven vlood henen
Ik ben als een wrak, dat zwalkt op de zee.
De vreugd van mijn hart is vertrapt en vertreden,
Slechts een donkere wolk en de smart volgt mij na.
Mijn liefste is weg, mijn vreugd is verdwenen,
De zomer bespot mij met rein' bloemenglans,
De dood slechts ontheft mij van weedom en smarten
't Is alles zo stil voor mijn ogen althans.
Mona mijn schone, mij reeds ontnomen
'k Zoek je daarboven maar niet hier benee.
Bij de engelen daarboven vind ik u eens weder
Dan zingen wij 't loflied vol dankbaarheid mee.
Mona, Mona mijn schone
'k Zoek je daarboven maar niet hier benee.

[Zingt: Zo snel als de wind enz. In een later gesprek (14-12-'99): " Zo snel als een meeuw" enz.

Dames Dings: opnamebestand (Anna van Gog - Dings en Jeannette van der Putten - Dings)
[1991-1999]