Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


1. Een Transvaalse boer die lag te dromen
Van vrijheid en afhankelijkheid
Hij zag in zijn lief heerlijk landje
De boeren vol tevredenheid.
Er heerste welvaart, rust en vrede
Vergeten was de zware strijd
Die hij met jammernis had gestreden
Nooit komt er meer zo een slechte tijd.

2.Moeder, weet u wat ik droomde
Ik zag twee handen in elkaar
Van koningin Victoria en Paul Kruger
Zij schudden elkaar zo bitter zwaar.
Kruger sprak: O koninginne
Durfde gij nog aan de rand van 't graf
Uw hand met bloedvlekken te bezoedelen
Van uw evenmens, foei, dat is laf.

3. Moeder, weet u wat ik droomde
Ginds in dat verre Nederland
Daar mint men die Transvaalse boeren
Ja groot en klein, zelfs elke stand.
Men zag veel vrienden afscheid nemen
Met 't hart vol van tedere min
Om de gekwetsten te verzamelen
Uit naam van de Nederlandse koningin.

4. Hoort gij 't gebulder der kanonnen
Hoe afschrikwekkend is uw bloed
De jonge boer is niet aan 't dromen
Maar vecht met nieuwe heldenmoed.
Een kogel velt hem plotseling neder
Vaarwel Joubert mijn generaal
Ik sterf, o moeder roept hij teder
Al voor mijn dierbaar, lief Transvaal.

5. Moeder voor mij zijn mijn dromen
O God bescherm mijn dierbaar land
Dat geen enkel druppel bloed meer strome
O Chamberlain voor u slechts schand.
Met een zalige glimlach op de lippen
Sloot hij zijn ogen voor altijd
En lispelend heerst, o zwakheid, Kruger
Transvaal en d' onafhankelijkheid.


Dames Dings: opnamebestand (Anna van Gog - Dings en Jeannette van der Putten - Dings)
[1991-1999]