Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


[20] FYTJE FLORIS MYN SPEULMEYSJE

Een boertige dialoog tussen Jaapje en Fietje, twee vriendinnen die op dezelfde man verliefd zijn: Michiel. Ze ontdekken dit van elkaar tijdens een picnic even buiten de stad. Michiel blijkt ze dan alletwee beloften te hebben gedaan: hij wil beide dames aan het lijntje houden. Jaapje en Fietje besluiten kruis of munt te gooien. Fietje wint, maar veel plezier zal ze er niet aan beleven: ze moet voor Michiel de kost verdienen op een -en hier is Bredero's tekst wat dubbelzinnig- vermoedelijk niet al te nette manier.

Twee-spraeck tusschen Iaep Ians ende Fijtje Floris
Stem: Banghe suchjes gaet nu spelen

I.: Fytje Floris myn speulmeysje
Wilje me na buyten gaen?
Kom myn beckje noch ien reysje,
'k Selje dan wat nieus verslaen.
F.: Sus Jaep Jans, ay! swijcht stil,
Hoe gaeren sinje op ten tril.

I.: Fijtje! wille wy gaen varen
Met ien schuytje na 't swart huys?
Ick mach gien broot voor vrienden sparen,
'k Heb noch moye negen duys
Mit ien blanckje van mijn Oom,
Heer! ick eet so garen Room.

F.: Jaepje meuchje wel suycker-peeren?
'k Hebse in mijn lincker-manckt:
Get, hoe wille wy bancketeren!
Gaeuwe sitten op die kanckt,
't Is hier soo ondiefte moy:
Maer! hoe soetjes ruyckt dat hoy!

I.: Fijtje! gaeje daer so leggen
In dat natte langhe gras?
F.: Jaepje, wil ick iou wat segghen,
'k Wouw Michieltje by ons was!
Noch die knecht die is soo groen:
'k Weet niet wat 'k hem wel sou doen.

Men souwer seper op verlieven.
't Is de warret: Maer neen kijns,
Ick heb veer de outste brieven:
Wangt Michieltje is goet mijns,
Ja so seer, ick weet niet hoe,
Dat's alliens, as daer en toe.

Michieltje wouwme lestent trouwen
Met ien veter, in hy sprack:
'k Selje koopen ien nuwe Bouwen
Mit ien schorthaeck, en ien Jack:
Wilje, seyd hy, 't is edaen?
En ick nam 't op mijn beraen.

I.: Hoort iens, Fijtje, songer iocken:
Michieltje boodme flus noch trouw,
Hy swoerme by de groote Klocken,
Dat hy mijn toe-maken souw,
Voor ien Prins: en 'tis eschiet.
Het hy-me lief, of het hy niet?

F.: Je selt hem by gort niet genieten,
Al waerje siet noch iens so fel.
I.: Wel, laete wy-er om opschieten
Wie Michieltjen hebben sel,
Rae jy kruys, so ra ick munt:
Nou laet zien wat Godt mijn gunt.

Fijtjen hettet spul verloren,
Mar hy doeter wat hy wil:
Al het hy Jaepjen hooch ghesworen,
Daer is al wat aers in 't til.
Deynckt, of sy niet kloeckjes spint,
Dat s'hem kost en bier-gelt wint!

Camerata Trajectina (artiest), Muziek uit de Gouden Eeuw: Constantijn Huygens en Gerbrand Adriaensz. Bredero. GLO 6013.
1992
1: 20