Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


24. NOODIGING TOT DEUCHDE

Aen de Jonckheydt.
Zang: Questa dolce Sirena.

De zoete Meereminne
Die zoo aentreck'lijck zingt
Dat haer gezang tot binnen
In 't diepst van 't herte dringt,
Verstop daer voor uw ooren,
Verleydelijcke Jeuchdt;
Daer valsche wordt verkoren
Verliestmen ware vreuchdt.

Verstop niet 's lichaems leden
Met wasch of dichte wol,
Maer heb 't verstandt van reden,
Het hert van aendacht (*1) vol.
Gebreck van goê bezitters
Geeft qua' bewoonders ste'e.
Deuchdts aenvang brengt wat bitters,
Maer 't endt, veel zoetheydt me'e.

Ick eysch niet dat ghy rustigh
En vrolijck laet te zijn,
Maer dat gh'u wacht voor't lustigh
Welcks eynde loopt op pijn.
Ick eysch niet dat ghy 't minnen
't Minn-lustigh hert belet't,
Maer dat ghy slechs uw zinnen
Op minnens waerder zet.

Laet schijn u niet verblinden;
Schrick niet voor Deuchdts gedaent.
Ghy zultze zoeter vinden
Dan ghy in 't eerste waent.
Allencken wordt hy machtigh
Die ernstigh werck begint.
En Lieffd' is dubbel-krachtigh
Als zy Liefs trouw bevindt.

(*1): vroomheid

Uit: D.R. Camphuysen, Stichtelycke Rymen, 1624.

Camerata Trajectina (artiest), Bavianen en Slijkgeuzen: Liederen van Remonstranten en Contra-Remonstranten. GLO 6031
1995
1: 24