Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer opcategorie:

jaarkring

genres van liederen gezongen op christelijke feestdagen die deel uitmaken van de jaarkring, dat is het liturgisch of kerkelijk jaar. Er zijn eigenlijk twee kringen: de kerstkring (adventliederen tot en met driekoningenliederen), en de paaskring (carnavalsliederen tot en met pinksterliederen). Liederen die door kinderen worden gezongen tijdens het bedelen langs de deuren tijdens een aantal van deze feestdagen worden ook tot de jaarkringliederen gerekend. Tot de jaarkringliederen worden ook liederen voor niet-kerkelijke, seizoensgebonden feestdagen gerekend, zoals sinterklaas-, nieuwjaars-, mei- en oogstliederen.

genreomschrijving
adventsliedlied over de advent (de komst van God op aarde, dus Jezus' geboorte), of lied gezongen in de [...]
kerstliedlied over de geboorte van Jezus Christus, of lied dat met kerstmis gezongen wordt. Van de [...]
leishetzelfde als kerstlied.
nieuwjaarsliedlied gezongen op nieuwjaarsdag, bijvoorbeeld als gelukwens of als bedellied van kinderen die [...]
jaarliedhetzelfde als nieuwjaarslied.
driekoningenliedlied behorende bij het Driekoningenfeest (6 januari). Ofwel verhaalt het lied over de aankomst [...]
vastenavondliedlied over of gezongen tijdens de vastenavond (de laatste avond voor de vastentijd voor Pasen) [...]
carnavalsliedlied gezongen tijdens het carnavalsfeest, dat gevierd wordt tijdens de drie dagen voor [...]
palmpasenliedlied gezongen op Palmzondag of Palmpasen, de zondag vóór Pasen; dan wordt de blijde intocht [...]
passieliedlied over het lijden (de passie) van Christus. Een bijzonder geval van een
paasliedlied over de opstanding van Jezus Christus uit de dood, hetgeen wordt herdacht met Pasen; of [...]
hemelvaartsliedlied over de hemelvaart van Jezus Christus (40 dagen na Pasen); of lied dat op Hemelvaartsdag [...]
pinksterliedlied over de uitstorting van de Heilige Geest (vlammen op hoofden, het spreken in talen) die [...]
meiliedlied waarin de lente wordt aangekondigd, waarin de lof der mei wordt bezongen, waarin de mei [...]
lenteliedongeveer hetzelfde als meilied.
oogstliedlied gezongen tijdens het oogstfeest of bij het binnenhalen van de laatste schoof.
sint-maartensliedlied gezongen tijdens het sint-maartensfeest door kinderen die langs de deuren gingen/gaan, [...]
sinterklaasliedlied gezongen door kinderen tijdens het sinterklaasfeest of in de aanloop daartoe. Een lied [...]
reuzenliedlied gezongen tijdens een ommegang waarin een reus wordt rondgevoerd.
rommelpotliedlied gezongen tijdens het "omlopen", d.w.z. het langs de deuren gaan en liedjes zingen om geld [...]
seizoensliedlied over een seizoen. Omvat zomer-, herfst- en winterlied. In plaats van lentelied wordt