Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Haecht Ps1579

author:
Haecht, Willem van (auteur)
title:                             De CL. Psalmen Dauids, in dichte ghestelt Door Willem van Haecht. Hier sijn by ghevoecht de Compositien opde Psalmen, ende de Christelijcke Liedekens. Alle, soo die de Christelijcke Ghemeynte binnen Antwerpen (der Confessien van Ausborch togedaen [sic] sijnde) sijn gebruyckende
address: THantwerpen. Anno 1579.
colophon: fK4v: Ghedruct T'hantvverpen, t'en coste van Arnout s'Conincx.
year: 1579
druk/uitgave:
Antwerpen (druk)
Conincx, Arnout s' (uitgave)
collation: 8o: *4, A-Dd8, Ee4; A-I8, K4 = (8) 439 (1 bl.); 145 [lees: 144] (8) pp.
music: with musical notation (eenstemmig)
number of songs: 219
219 entered in the Dutch Song Database, of which 215 with musical notation
type: print. liedboek. Lutherse psalmberijming.
literature: De Bruin & Oosterman 2001, D198 / HM, 40 (Van Haecht 1579) / Huybens TCF, nr. 61a
Scheurleer: 312 (p. 20-2)
copy used: Brussel KB: II 17.641 A LP
copies (5):
Berlijn DSB: Hb 4213
Brussel KB: II 17.641 A LP
Chicago Newberry Library: VM 2135 N 37p 1579
Leipzig MBS: II.1.8o 13
Londen BL: 3434.b.4
copy/repro. Meertens:
3978 14 Haecht Ps1579 (fotokopie)
3978 MFiche 16e Haecht 1
comment: Tweede deel hierin heeft als titel:
Het Tweede Deel, INHOUDENDE DE PSALMEN, LOFSANGHEN, HYMEN ENDE Geestelijcke Liedekens diemen meest inder Christelijcker Ghemeynten, ghewoonlijck is te singhen

Vgl. EstiƩ 1991 p73: Nieuw werk; de opvolger van Hantboecxken 1567b in de Lutherse gemeente te Antwerpen. Psalmteksten sluiten nu beter aan bij de bijbeltekst, maar in het tweede deel staan als toevoeging toch nog 24 van de 'oude' vrijere psalmvertalingen, waaronder zes van de zeven Lutherpsalmen.

 
songs in this source (219)


10 drukken:


Haecht Ps1579De CL. Psalmen Dauids, in [...]Antwerpen / 1579219
Haecht Ps1582De Psalmen Dauids, in [...]Antwerpen / Conincx, [...] / 1582226 books.google.nl
Haecht Ps1583De Psalmen Dauids, in [...]Antwerpen / Coninx, [...] / 1583226DBNL.org
Haecht Ps1611DE CL Psalmen Davids in [...]Leiden / Marcus, Jacob / 1611268 search.proquest.com
Haecht Ps1633aDe CL Psalmen DAVIDS, in [...]Amsterdam / Ravenstey [...] / 1633274 books.google.nl
Haecht Ps1633bDe CL Psalmen DAVIDS in [...]Amsterdam / Jansz., Jan / 1633274 search.proquest.com
Haecht Ps1647DE CL PSALMEN DAVIDS, in [...]Amsterdam / Janssen, Jan / 1647 search.proquest.com
Haecht Ps1648Geestelijck Handt-boeck. [...]Amsterdam / 1648[262?] search.proquest.com
Haecht Ps1669DE CL PSALMEN DAVIDS, in [...]Amsterdam / Plaet, B. [...] / 1669 search.proquest.com
Haecht Ps1675aDE CL PSALMEN Des Propheten [...]Amsterdam / Jonge, [...] / 1675300 search.proquest.com
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.