Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

       
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Stalpart GJF1635

auteur:
Stalpart van der Wiele, J.B. (auteur)
titel:                             Gulde-Jaers Feest-Daghen of den Schat der geestlycke Lof-sangen Gemaeckt op Elcken Feest dagh van 't geheele Iaer
jaar: 1635
druk/uitgave:
Antwerpen: Cnobbaert, Jan (uitgave)
druk: 2
collatie: 8o *8 A-2R8 2T2 2V6 2X8 (16) 1292 (27) pp.
muziek: met muzieknotatie (eenstemmig)
aantal liederen: 638
639 beschreven in de Liederenbank, waarvan 276 met muzieknotatie
dat de Nederlandse Liederenbank meer beschrijvingen telt dan het opgegeven aantal liederen in de bron kan verschillende oorzaken hebben: twijfelgevallen werden opgenomen, liederen in meerdere talen of liederen vermeld binnen andere liederen werden apart beschreven, het opgegeven aantal liederen betrof alleen de Nederlandstalige, etc.
type: druk. liedboek. Jaarkringliederen, vooral heiligenliederen. Het laatste deel bestaat uit 84 madrigalen, gebaseerd op Italiaanse voorbeelden, zonder muzieknotatie.
literatuur: HM, 110 (Stalpart-GJF 1635) / Huybens TCF, nr. 138b / Klein 2008 / Porteman 2008, p. 476 e.v. / Van der Heijden 1960 (editie) / Van Leeuwen 2001 / Veldhorst 2009
Scheurleer: 693 (p. 44-1)
STCN/STCV: deze titel in de STCN of STCV (data.cerl.org)
gebruikt ex.: Den Haag KB: 767 K 18
beschikbaar: full text (DBNL.org)
exemplaren (8):
Amsterdam OB: 212-E-20
Amsterdam UB: 131:?
Den Haag KB: 4 K 25
Den Haag KB: 767 K 18
Gent UB: BL 007729
Groningen UB: uklu A 7541
Maastricht UB: MU Wa 272 B 15
Nijmegen UB: OD 345 c 219
ex./kopie Meertens:
3978 14q GJF 1-5 (fotokopie)
Meertens Alg. Archief V.A. 264:55 [=fotokopie]
3978 MFilm 17e Stalpart
NVA 22574-22852 [=afschriften]
commentaar: Ill. Tweede druk. Eerste druk uit 1634, zie HM p108 (Stalpart-GJF 1634). Op titelpagina I.S.V.W. = Johannes Stalpart Vander Wiele (auteur)
Deze bundel bevat voorin vijf lofdichten op de bundel, waarvan een van Anna Roemersdochter van Wesel.
APPROBATIE. Dese GEESTELIICKE LOFSANGEN die op de FEESTEN DER HEYLIGEN GODS door het geheele Iaer zijn geleerdelijck èn devotelijck ghedicht, sullen profijtelijck tot een gheestelijck vermaeck van devote herten ghedruckt ende gesongen moghen worden. Ita censeo P.R.S. Theologiae Licentiatus

 
beschreven liederen uit deze bron (639)


3 drukken:


Stalpart GJF1634[Franse titel:] GULDE-JAERS [...]Antwerpen / Cnobbaert, Jan / 1634 books.google.nl
Stalpart GJF1635Gulde-Jaers Feest-Daghen of [...]Antwerpen / Cnobbaert, Jan / 1635638DBNL.org
Van der Heijden 1960Madrigalen, met inleiding en [...]Zwolle / 1960DBNL.org
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.