Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Ligarius Psalmen1625

author:
Ligarius, Johannes (samensteller)
title:                             De CL Psalmen des Conincklijcken Propheten Davids, ende Geestelijcke Liedekens, wtgelesen mitsgaders eenige nieuwe Lofsangen, die hier noch byghevoeght zijn
address: 't Utrecht, By Jan Amelissz, woonenden in 't vergulde A B C. Anno 1625
year: 1625
druk/uitgave:
Utrecht: Amelisz, Jan (uitgave)
collation: 8o <***> A-Kk8 [4] 260 [4] pp.
music: with musical notation (onbekend)
number of songs: 254
256 entered in the Dutch Song Database, of which 92 with musical notation
there are more entries in the Dutch Songs Database than there are songs in this source. There are multiple possible causes for this: doubtfull songs were entered after all, a text in different languages was entered per language, songs sung within a song were entered seperately, the song count concerned only Dutch songs, etc.
type: print. liedboek. o.m. psalmberijmingen. Luthers.
literature: HM, 90 (Woerdische Sb 1625) / Kooiman 1943
Scheurleer: 354 (p. 24-1)
STCN/STCV: this title in STCN of STCV (picarta.pica.nl)
copy used: Haarlem Stadsbibliotheek: 87 C 8
available: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)
edition used: Copie van microfiches
copies (1):
Haarlem NHA Oude Boekerij: 87 C 8
copy/repro. Meertens:
3978 14 Ligarius (fotokopie)
3978 MFiche 17e Ligarius
comment: ill. Een latere herdruk (1647) heeft toegevoegd aan de titel: Dat Woerdische Sangboeck. Ligarius is de samensteller van het boek. 1e druk vermoedelijk 1589, (Kooiman 1943, p90).
Volgens Kooiman is de druk van 1647 geheel gelijk aan die van 1625, uitgezonderd de toevoeging van Ligarius' voorrede.

 
songs in this source (256)


3 drukken:


ZbWoerden1589Dat Woerdische Sangboeck. De [...]Woerden / 1589
Ligarius Psalmen1625De CL Psalmen des [...]Utrecht / Amelisz, Jan / 1625254DBNL.org
ZbWoerden1647Dat Woerdische sangboeck. De [...]Utrecht / Vries, Symon de / 1647253? books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.