Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Coers LGN1920

author:
Coers Frzn., F.R.
title:                             Liederen van Groot-Nederland, verzameld door F.R. Coers Frzn .... (in talrijke afleveringen)
year: [1904?-1936?]
druk/uitgave:
music: with musical notation
number of songs:
356 entered in the Dutch Song Database, of which 352 with musical notation
type: print. liedboek. Reeks edities van verschillende liedbronnen.
copy used: Amsterdam MI: 3978 Gesloten Kast: E 1
copies (101):
UBU: zonder nr. = "Aan den rector [...] van het Utrechts studentencorps worden deze studentenliederen opgedragen" (Amsterdam, Alsbach & co / Utrecht, P. den Boer, z.j.)
UBU: zonder nr. = Nederlandtsche Gedenckclanck van Adrianus Valerius (1626) (Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co.)
UBU: zonder nr. = P.J. Meertens (ed.), Een nieu Liedt-boeck, genaemt den Druyven-Tros der Amoureusheyt [...] Pieter Lenaerts vander Goes. (Utrecht, 1929)
UBU: zonder nr. = uit den Nederlandtsche Gedenckclanck van Adrianus Valerius (1626)(derde reeks )
UBU: zonder nr. = uit den Nederlandtsche Gedenckclanck van Adrianus Valerius (1626)(zesde reeks )
UBU: zonder nr. = uit den Nederlandtsche Gedenckclanck van Adrianus Valerius (1626)(zevende reeks )
UBU: zonder nrs. (Amsterdam, G. Alsbach & co / Utrecht, P. den Boer, z.j.) - Zes Kerstliederen - [003?] = Zes Kerstliederen (tweede reeks) - [004?] = Vijf Kerstliederen (derde reeks) - [028?] = Kerstliederen (vierde reeks) [vanaf hier:] (Apeldoorn, C.M.B.
[001-...] Amsterdam MI: 3978 Gesloten Kast: E 1 (Incomplete serie losse afleveringen)
[014?] UBU: zonder nr. = Onbekende liederen uit de Nederlandtsche Gedenckclanck van Adrianus Valerius (1626)(tweede reeks )
[017?] = UBU: zonder nr. = uit den Nederlandtsche Gedenckclanck van Adrianus Valerius (1626)(vijfde reeks )
[021] UBG: zonder nr. [in potlood: No. 21] = Zeevaartliederen(Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.)
[022] UBG: zonder nr. [in potlood: No. 22] = Verhalende liederen. (Sagen, Legenden, Vertellingen, Sprookjes)(eerste reeks)(Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.)
[023] UBG: zonder nr. [in potlood: No. 23] = Verhalende liederen. (Sagen, Legenden, Vertellingen, Sprookjes)(tweede reeks)(Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.)
[024] UBG: zonder nr. [in potlood: No. 24] = Verhalende liederen. (Sagen, Legenden, Vertellingen, Sprookjes)(derde reeks)(Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.)
[025] UBG: zonder nr. [in potlood: No. 25] = Verhalende liederen. (Sagen, Legenden, Vertellingen, Sprookjes)(vierde reeks)(Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.)
[028] UBG: zonder nr. [in potlood: No. 28] = Kerstliederen. (vierde reeks)(Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.)
[029] UBG: zonder nr. [in potlood: No. 29] = Kerstliederen. (vijfde reeks)(Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.)
[030] UBG: zonder nr. [in potlood: No. 30] = Kerstliederen. (zesde reeks)(Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.)
[031] UBG: zonder nr. [in potlood: No. 31] = Sinte Annaliedjes. (Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.)
[032] UBG: zonder nr. [in potlood: No. 32] = Oranje-liedjes (Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.)
[033] UBG: zonder nr. [in potlood: No. 33] = Vlaenderen (Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.)
[035] UBG: zonder nr. [in potlood: No. 35] = Scherts en Klucht. / Schalkse liederen (tweede reeks) (Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.)
[036] UBG: zonder nr. [in potlood: No. 36] = Liedekens van Minne. (tweede reeks)(Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.)
[037] UBG: zonder nr. [in potlood: No. 37] = Liedekens van Minne. (derde reeks)(Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.)
[038] KB: zonder nr. [in potlood: No. 38] = Drinkliedjes (tweede reeks)(Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.)
[039] UBG: zonder nr. [in potlood: No. 39] = Hekelliedjes / Spotliedjes (Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.)
[040-049] UBU: No. 40-49 (Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.): No. 040 = Marialiedjes No. 41 = Driekoningenliederen No. 42 = Vaderlandsche liederen (tweede reeks) No. 43 = Verhalende liederen. (Sagen, Legenden, Vertellingen, Sprookjes)(vijfde reeks) No.
[040] UBG: No. 40 = Marialiedjes (Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.)
[041] KB: No. 41 = Driekoningenliederen (Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.)
[042] KB: No. 42 = Vaderlandsche liederen (tweede reeks)(Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.)
[043] KB: No. 43 = Verhalende liederen. (Sagen, Legenden, Vertellingen, Sprookjes)(vijfde reeks)(Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.)
[044] UBG: No. 44 = Vlaamsche Studentenliederen (eerste reeks)
[045] UBG: No. 45 = Vlaamsche Studentenliederen (tweede reeks)(Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.)
[046] UBG: No. 46 = Vlaamsche Studentenliederen (derde reeks)
[047] UBG: No. 47 = Vlaamsche Studentenliederen (vierde reeks)
[048] UBG: No. 48 = Vlaamsche Studentenliederen (vijfde reeks)
[049] UBG: No. 49 = Vlaamsche Studentenliederen (zesde reeks)
[050-071] UBU: no. 50-71 en 1 afl. zonder nr. (Apeldoorn, Dixon, z.j. [1915+]): no. 50 = Vlaamsche Strijdliederen no. 51 = Soldatenliederen Soldatenleven no. 52 = Uit de Fransche Nederlanden / Uit Fransch Vlaanderen / Zeevaartliederen (tweede reeks) afl.
[050] UBG: No. 50 = Vlaamsche Strijdliederen (Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.)
[051] UBG: No. 51 = Soldatenliederen Soldatenleven (Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.)
[052] UBG: No. 52 = Uit de Fransche Nederlanden / Uit Fransch Vlaanderen / Zeevaartliederen (tweede reeks)(Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.)
[053] UBG: No. 53 = Scherts en Klucht. / Schalkse liederen. (derde reeks)(Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.)
[054] UBG: No. 54 = Liedekens van Minne (vierde reeks) / Minnesmart (Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.)
[055] KB: No. 55 = Friesche liederen. / I. Vaderlandsche liederen (derde reeks)(Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.)
[056] KB: No. 56 = Friesche liederen. / II. Liedekens van Minne (vijfde reeks)(Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.)
[057] KB: No. 57 = Friesche liederen. / III. Verscheidenheden (Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.)
[058] KB: No. 58 = Stichtelijke liederen (Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.)
[059] KB: No. 59 = Rei- en Dansliedjes (derde reeks)(Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.)
[060] KB: No. 60 = Leidsche Studenten-Corpsliederen(Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.)
[061] KB: No. 61 = Amsterdamsche Studenten-Corpsliederen (Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.)
[062] KB: No. 62 = Delftsche Studenten-Corpsliederen (Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.)
[063] KB: No. 63 = Liedekens van Minne (zesde reeks)(Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.)
[064] KB: No. 64 = Verhalende liederen (Sagen, Legenden, Vertellingen, Sprookjes) (zesde reeks)(Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.)
[065] KB: No. 65 = Verhalende liederen (Sagen, Legenden, Vertellingen, Sprookjes) (zevende reeks)(Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.)
[066] KB: No. 66 = Beroeps-, bedrijfsliederen (Apeldoorn, C.M.B. Dixon & co., z.j.)
[067-071] KB: No. 67-71 = Utrechtse Studenten-Corpsliederen (Reeks II-VI)(z.p., z.n., z.j.)
[072-078] KB: no. 72-78 = Soldatenliederen Soldatenleven (Reeks II-VIII)(z.p., z.n., z.j.)
[072-078] UBU: no. 72-78 = Soldatenliederen Soldatenleven (Reeks II-VIII)(z.p., z.n., z.j.)
[079-080] KB: No. 79-80 = Zeevaartsliederen (reeks III-IV)(z.p., z.n., z.j.)
[079-080] UBU: No. 79-80 = Zeevaartsliederen (reeks III-IV)(z.p., z.n., z.j.)
[081-082] KB: No. 81-82 = Landelijke liederen (reeks V-VI)(z.p., z.n., z.j.)
[083-098] KB: No. 83-98 = Verhalende liederen (Sagen, Legenden, Vertellingen, Sprookjes) (reeks VIII-XXII)(z.p., z.n., z.j.)
[102-104] KB: No. 102-104 = Liedekens van minne (reeks X-XII) / Verstooten minnaars (z.p., z.n., z.j.)
[105-107] KB: No. 105-107 = Wachterliederen (reeks I-III) (z.p., z.n., z.j.)
[108-110] KB: No. 108-110 = Kerstliederen (reeks VIII-X)(z.p., z.n., z.j.)
[111-113] KB: No. 111-113 = Meiliederen (z.p., z.n., z.j.)
[114-117] KB: No. 114-117 = Kinderliederen (reeks IV-VII)(z.p., z.n., z.j.)
[118-120] KB: No. 118-120 = Kinderliederen (reeks VIII-X)(z.p., z.n., z.j.)
[121-123] KB: No. 121-123 = Scherts en Klucht (reeks IV-VI)(z.p., z.n., z.j.)
[124] KB: No. 124 = Kerstliederen (reeks XI)(z.p., z.n., z.j.)
[125-143, 146-149] UBU: no. 125-143, 146-149 (Z.p., z.n., z.j. / vanaf afl. 134: Haarlem, N.V. Drukkerij voorh. de erven Loosjes, z.j.): no. 125 = St. Nicolaasliedjes no. 126 = Paaschliedjes no. 127 = Kerstliederen (reeks XII) no. 128 = Kerstliederen (ree
[125] KB: No. 125 = St. Nicolaasliedjes (reeks II)(z.p., z.n., z.j.)
[126] KB: No. 126 = Paaschliedjes (reeks XIII)(z.p., z.n., z.j.)
[127] KB: No. 127 = Kerstliederen (reeks XII)(z.p., z.n., z.j.)
[128] KB: No. 128 = Kerstliederen (reeks XIII)(z.p., z.n., z.j.)
[129] KB: No. 129 = Driekoningenliedjes (reeks II)(z.p., z.n., z.j.)
[130] KB: No. 130 = Driekoningenliedjes (reeks III)(z.p., z.n., z.j.)
[131] KB: No. 131 = Wiegeliedjes (z.p., z.n., z.j.)
[132] KB: No. 132 = Spotliederen op den boer (z.p., z.n., z.j.)
[133] KB: No. 133 = Vastenavondliedjes / Rommelpotliedjes (z.p., z.n., z.j.)
[134] KB: No. 134 = Sint Maartensliedjes (Haarlem, N.V. Drukkerij voorh. de erven Loosjes, z.j.)
[135] KB: No. 135 = Kinderliederen / Spelliedjes (reeks I)(Haarlem, N.V. Drukkerij voorh. de erven Loosjes, z.j.)
[136] KB: No. 136 = Oranjeliedjes (reeks II)(Haarlem, N.V. Drukkerij voorh. de erven Loosjes, z.j.)
[137] KB: No. 137 = Kinderliederen / Spelliedjes (reeks II)(Haarlem, N.V. Drukkerij voorh. de erven Loosjes, z.j.)
[138] KB: No. 138 = Kinderliederen / Spelliedjes (reeks III)(Haarlem, N.V. Drukkerij voorh. de erven Loosjes, z.j.)
[139] KB: No. 139 = Kinderliederen / Spelliedjes (reeks IV)(Haarlem, N.V. Drukkerij voorh. de erven Loosjes, z.j.)
[140] KB: No. 140 = Kinderliederen / Spelliedjes (reeks V)(Haarlem, N.V. Drukkerij voorh. de erven Loosjes, z.j.)
[141] KB: No. 141 = Kinderliederen / Spelliedjes (reeks VI)(Haarlem, N.V. Drukkerij voorh. de erven Loosjes, z.j.)
[142-143] KB: No. 142-143 = Geestelijke liederen (Haarlem, N.V. Drukkerij voorh. de erven Loosjes, z.j.)
[144-145] KB: No. 144-145 = Verscheidenheden (Haarlem, N.V. Drukkerij voorh. de erven Loosjes, z.j.)
[146-147] KB: No. 146-147 = Liedekens van minne (reeks XIII)(Haarlem, N.V. Drukkerij voorh. de erven Loosjes, z.j.)
[150-151] UBU: no. 150-151 Geestelijke liederen (reeks II)(Haarlem, N.V. Drukkerij voorh. de erven Loosjes, z.j.)
[176-177] KB: No. 176-177 = Verhalende liederen (Sagen, Legenden, Vertellingen, Sprookjes) (reeks XXV)(Utrecht, W. Landstra, z.j.)
[178-179] KB: No. 178-179 = Geuzeliedjes (reeks IV)(Utrecht, W. Landstra, z.j.)
[180-181] KB: No. 180-181 = Zeevaartsliederen (reeks V)(Utrecht, W. Landstra, z.j.)
[182-211] = P.J. Meertens (ed.), Een nieu liedt-boeck, genaemt den druyventros der amoureusheyt / Pieter Lenaerts van der Goes
[212-233] UBU: no. 212-233 = G.C. Hoogewerf (ed.), Een Geestelyck Liedt-Boecxken [...] Deur D.J. [=David Joris] (Utrecht, 1930)
[237-242] UBU: no. 237-242 (Den Haag, Albertsen & co., z.j.) = uit de reeks 'Noord-Nederlandsche liederen uit de gouden eeuw in zettingen van J. Hovy': no. 237-238 = Minneliederen voor Vrouwenstem (hoog) (reeks I) no. 239-240 = Vroolijke liederen voor Man
[243-262] UBU: no. 243-262 = Liederen van Bredero
[263-292] KB: no. 263-292 = J.J. Starter's Friesche Lusthof (Utrecht, KVNL, 1936)
[263-292] UBU: no. 263-292 = J.J. Starter's Friesche Lusthof (Utrecht 1936)
copy/repro. Meertens:
3978 Gesloten Kast: E 1 (Incomplete serie losse afleveringen)
NVA 18539-18682; 23577-23622 [=afschriften]

 
songs in this source (356)