Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

HsLdUB BPL2850

title:                             Muziekboekje met partituren van Lijsbeth Kuijper, 'Begonnen te Speelen den 29 Junij 1790'
year: 1790
druk/uitgave:
music: with musical notation
number of songs: 33
33 entered in the Dutch Song Database, of which 33 with musical notation
type: manuscript. instrumentale bron. speelmuziek. Verzameling van volksliederen, dansen en enkele psalmen gezet voor klavier.
literature: Repertorium Vlam, IV10
comment: De nrs. 19, 20 en 21 zijn ontleend aan het '1ste Stukje Volks Liedjes' op resp. p. 36, 39 en 17.

 
songs in this source (33)