Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Veen ZB 1703a

author:
Veen, Jan van der (auteur)
title:                             ZINNE-BEELDEN, OFT ADAMS APPEL, Verciert met seer aardige Konst-platen MITSGADERS Syne Oude en Nieuwe ongemeene Bruylofts-en Zegezangen, Raatselen, uytgebeeldt met zin-ryke Uytleggingen; sijn Gulden en Yseren Eeuw; als mede een Nikkers-Praatje: Met een byvoegsel van verscheide gedichten; nooit voor desen zoo gedrukt.
address: t'AMSTERDAM, By d'Erve van de Weduwe GYSBERT DE GROOT, Boekverkoopster op den Nieuwendyk, 1703
colophon: Te DEVENTER, gedrukt by Arnoldus Kurtenius, Boekdrukker en Boekverkooper aen de Brink. 1703
year: 1703
druk/uitgave:
Amsterdam: Groot, erven wed. Gijsbert de (uitgave)
Deventer: Kurtenius, Arnoldus (druk)
collation: 8vo *8 2*4 A-2T8
music: without musical notation
number of songs:
0 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek.
literature: Schl, p.156
Scheurleer: 2468 (p. 156-1)
STCN/STCV: this title in STCN of STCV (data.cerl.org)
available: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
copies (7):
Amsterdam UB: Muz. 114
Amsterdam UB: O 62-2695
Amsterdam UB: OK 65-1431
Den Haag KB: 2215 G 30
Gent UB: BL 8536
Haarlem NHA Oude Boekerij: 84 G 40
Leiden UB: 706 G 12
comment: ill. Er zijn 2 edd. uit dit jaar, van dezelfde uitgever; 1 van de 2 heeft een colofon.

 


8 drukken:


Veen ZB1642ZINNE-BEELDEN, OFT ADAMS [...]Amsterdam / Cloppenbu [...] / 164279DBNL.org books.google.nl
Veen ZB1646ZINNE-BEELDEN, OFT ADAMS [...]Amsterdam / Bouman, [...] / 1646 books.google.nl
Veen ZB1658ZINNE-BEELDEN, OFT ADAMS [...]Amsterdam / Wees, [...] / 1658 books.google.nl
Veen ZB1660ZINNE-BEELDEN, OFT ADAMS [...]Amsterdam / Wees, [...] / 1660 books.google.nl
Veen ZB1662ZINNE-BEELDEN, OFT ADAMS [...]Amsterdam / Wees, [...] / 1662 books.google.nl
Veen ZB1663ZINNE-BEELDEN, OFT ADAMS [...]Amsterdam / Groot, [...] / 1663 books.google.nl
Veen ZB1669ZINNE-BEELDEN, OFT ADAMS [...]Amsterdam / Groot, [...] / 1669 books.google.nl
Veen ZB 1703aZINNE-BEELDEN, OFT ADAMS [...]Amsterdam / Groot, [...] / 1703 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.