Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Smit 1930-1935

title:                             W.A.P. Smit (ed), OVER-YSSELSCHE SANGEN EN DICHTEN , Uitgegeven, met ongedrukte gedichten vermeerderd en van verklarende aanteekeningen voorzien door Dr. W.A.P. SMIT, gedrukt door Sebastiaen Wermbouts, Deventer, 1630. 2 dln.
year: 1930-1935
druk/uitgave:
Amsterdam
number of songs:
0 entered in the Dutch Song Database
type: print. editie/secundaire literatuur.
available: full text (DBNL.org)
download pdf (DBNL.org)

 


3 drukken:


Revius OYS1630OVER-YSSELSCHE SANGEN EN [...]Deventer / Wermbouts [...] / 163061 www.athenaeumbibliotheek.nl
Revius OYS1634Over-ysselsche SANGEN EN DICHTEN Leiden / Heger, Francois / 163461 books.google.nl
Smit 1930-1935W.A.P. Smit (ed), [...]Amsterdam / 1930-1935DBNL.org
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.