Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

COLL: Reien uit Geeraerdt van Velsen [...]

author:
Camerata Trajectina (artiest)
title:                             Reien uit Geeraerdt van Velsen (P.C. Hooft, 1613)
year: 1981
druk/uitgave:
Hilversum: KRO (opname)
number of songs: 6
6 entered in the Dutch Song Database
type: audio. digitale collectie opnames.
comment: Opnames van gezongen reien ten behoeve van de radioversie van Hoofts treurspel onder regie van Louis Houët (KRO-Spektakel, 1981).

Achtergrond: In het P.C. Hooft herdenkingsjaar 1981 wilde KRO-redacteur Louis Houët een radio-uitvoering van Hoofts treurspel Geeraerdt van Velsen (1613) opnemen. Hij verzocht aan Louis Grijp om iets met muziek te doen bij de reien van het stuk, waarvan hij wist dat die ooit een muzikale functie hadden. Grijp vermoedde dat de reiteksten oorspronkelijk gezongen waren en ging op zoek naar passende melodieën met een voor de gelegenheid geïmproviseerd databaseje van zo'n 200 strofevormen. Dat leverde een aantal melodieën op, die hij met Camerata Trajectina voor de KRO opnam. Naar later zou blijken waren niet alle gevonden melodieën degene die Hooft bedoeld moet hebben. De aanpak leek echter vruchtbaar genoeg om mee verder te gaan, en vormde de grondslag voor Grijps promotieonderzoek, de latere Voetenbank en uiteindelijk de Nederlandse Liederenbank. Hoe Grijps inzichten zich ontwikkelden blijkt als men dit eerste resultaat vergelijkt met zijn artikelen 'VOETENBANK' in het Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse muziekgeschiedenis, XXXIV-1 (1984), 26-48 en 'Op zoek naar de reien van Geeraerdt van Velsen' in De zeventiende eeuw 3 (1987), 85-97, met de opnames van enkele reien op de cd van Camerata Trajectina Theatermuziek in de Gouden Eeuw (2007) en met de huidige gegevens in de Liederenbank.
In de radiouitvoering van 1981 werden slechts enkele coupletten van de reien gezongen en is de volledige tekst er in gesproken vorm overheen gemonteerd.

 
songs in this source (6)