Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

HsLdUB BPL2654

author:
Camphuysen, D.R. (co-auteur)
title:                             [muziekboek beginnend met 'Wien Neerlandsch bloed']
year: 18xx [1816+]
druk/uitgave:
music: with musical notation (eenstemmig)
number of songs: 75
75 entered in the Dutch Song Database, of which 75 with musical notation
type: manuscript. instrumentale bron. speelmuziek. Verzameling van instrumentale melodieën, aangevuld met enkele liederen van Camphuysen.
copies (1):
Leiden UB: BPL 2654
comment: Datering: bevat Wien Neêrlands bloed, dus van 1816 of later. Dit handschrift bevat een opmerkelijke verzameling melodieën uit de 17e tot de 19e eeuw, waaronder meerdere die we niet kennen uit andere bronnen. In sommige gevallen wordt onder een bekende titel een onbekende melodie genoteerd. Tussen de in potlood genummerde bladen 5 en 6 bevindt zich een half afgescheurd blad, met vier fragmenten van melodieën.

 
songs in this source (75)