Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Sluys SchiFEM1753

author:
Sluys, J. van der (auteur)
title:                             DE SCHIPBREUK; OF HET FEEST DER ENGELSCHE MATROOZEN, PANTOMIME-SPEL; VERSIERT MET ZANG EN DANS En vertoond ter Gelegenheid der Verjaringe van Haere KONINGLYKE HOOGHEID MEVROUWE de PRINCESSE GOUVERNANTEN Der VEREENIGDE NEDERLANDEN. Op s'GRAVENHAEGSCHEN SCHOUWBURG, Den 2den van Slachtmaend 1753.
address: Gedrukt voor het Kunstgenootschap.
year: 1753
druk/uitgave:
['s-Gravenhage]: Kunstgenootschap
music: with musical notation (eenstemmig)
number of songs: 3
3 entered in the Dutch Song Database, of which 3 with musical notation
type: print. toneelstuk.
STCN/STCV: this title in STCN of STCV (data.cerl.org)
available: scan (books.google.nl)
copies (1):
Den Haag KB: 6 J 39
comment: Zie de STCN voor andere edities.

 
songs in this source (3)