Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

bron:

Kingma Orpheus1843

auteur:
Kingma, Fokke Yntes
titel:                             ORPHEUS ONDER DE JEUGD, OF GEZANGEN, OEFENINGEN EN SPELEN, TEN DIENSTE VAN KINDER-BEWAARSCHOLEN EN HUISGEZINNEN; zijnde tevens EENE UITGELEZENE VERZAMELING VAN EENVOUDIGE EN GEMAKKELIJKE MELODIJEN OP CIJFERS, VOORAFGEGAAN DOOR EENE KORTE VERLARING VAN HET ZINGEN NAAR CIJFERS. DOOR [...] Onderwijzer te Amersfoort
adres: LEEUWARDEN, NIJKERK, AMERSFOORT en DORDRECHT. P. BURGGRAAFF, Jr., I.J. MALGA, W.L. OKHUIJZEN en H. LAGERWEIJ. 1843.
jaar: 1843
druk/uitgave:
Leeuwarden: Burggraaff, P.
Nijkerk: Malga, I.J.
Amersfoort: Okhuijzen, W.L.
Dordrecht: Lagerweij, H.
muziek: met muzieknotatie
aantal liederen: 73
77 beschreven in de Liederenbank, waarvan 73 met muzieknotatie
dat de Nederlandse Liederenbank meer beschrijvingen telt dan het opgegeven aantal liederen in de bron kan verschillende oorzaken hebben: twijfelgevallen werden opgenomen, liederen in meerdere talen of liederen vermeld binnen andere liederen werden apart beschreven, het opgegeven aantal liederen betrof alleen de Nederlandstalige, etc.
type: druk. liedboek. Kinderliedboek
beschikbaar: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
exemplaren (2):
Den Haag KB
Londen BL
commentaar: Kingma schrijft op pVI in zijn voorwoord dat hij de zangstukjes in zijn bundel zelf "ontwierp", "waartoe mij soms een Hoog-duitsch versje het hoofddenkbeeld aan de hand gaf." Vooralsnog is deze bundel van Kingma de oudste Nederlandse bron van 'Broeder Jakob' (later bekend geworden als 'Vader Jakob'). Bij dit lied is echter sprake van meer dan alleen het overnemen van een 'hoofddenkbeeld': dit is duidelijk ontlening, zowel in muziek als tekst. In 1842, dus één jaar voor het boek van Kingma, verscheen 'Lieder-Buch für Kleinkinder-Schulen und die untern Klassen der Elementar-Schulen [...]' van Theodor Fliedner, met op p29 'Bruder Jakob! schläfst du noch?' (https://books.google.nl/books?id=B2dFAAAAcAAJ&pg=PA29#v=onepage&q&f=false). Mogelijk gebruikte Kingma dit boekje als bron.Op basis van zijn voorwoord ligt een Duitse bron meer voor de hand dan dat hij zelf het oudere Franse 'Frère Jacques' zou hebben vertaald.

 
beschreven liederen uit deze bron (77)