Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Kingma Orpheus1843

author:
Kingma, Fokke Yntes
title:                             ORPHEUS ONDER DE JEUGD, OF GEZANGEN, OEFENINGEN EN SPELEN, TEN DIENSTE VAN KINDER-BEWAARSCHOLEN EN HUISGEZINNEN; zijnde tevens EENE UITGELEZENE VERZAMELING VAN EENVOUDIGE EN GEMAKKELIJKE MELODIJEN OP CIJFERS, VOORAFGEGAAN DOOR EENE KORTE VERLARING VAN HET ZINGEN NAAR CIJFERS. DOOR [...] Onderwijzer te Amersfoort
address: LEEUWARDEN, NIJKERK, AMERSFOORT en DORDRECHT. P. BURGGRAAFF, Jr., I.J. MALGA, W.L. OKHUIJZEN en H. LAGERWEIJ. 1843.
year: 1843
druk/uitgave:
Leeuwarden: Burggraaff, P.
Nijkerk: Malga, I.J.
Amersfoort: Okhuijzen, W.L.
Dordrecht: Lagerweij, H.
music: with musical notation
number of songs: 73
77 entered in the Dutch Song Database, of which 73 with musical notation
there are more entries in the Dutch Songs Database than there are songs in this source. There are multiple possible causes for this: doubtfull songs were entered after all, a text in different languages was entered per language, songs sung within a song were entered seperately, the song count concerned only Dutch songs, etc.
type: print. liedboek. Kinderliedboek
available: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
copies (2):
Den Haag KB
Londen BL
comment: Kingma schrijft op pVI in zijn voorwoord dat hij de zangstukjes in zijn bundel zelf "ontwierp", "waartoe mij soms een Hoog-duitsch versje het hoofddenkbeeld aan de hand gaf." Vooralsnog is deze bundel van Kingma de oudste Nederlandse bron van 'Broeder Jakob' (later bekend geworden als 'Vader Jakob'). Bij dit lied is echter sprake van meer dan alleen het overnemen van een 'hoofddenkbeeld': dit is duidelijk ontlening, zowel in muziek als tekst. In 1842, dus één jaar voor het boek van Kingma, verscheen 'Lieder-Buch für Kleinkinder-Schulen und die untern Klassen der Elementar-Schulen [...]' van Theodor Fliedner, met op p29 'Bruder Jakob! schläfst du noch?' (https://books.google.nl/books?id=B2dFAAAAcAAJ&pg=PA29#v=onepage&q&f=false). Mogelijk gebruikte Kingma dit boekje als bron.Op basis van zijn voorwoord ligt een Duitse bron meer voor de hand dan dat hij zelf het oudere Franse 'Frère Jacques' zou hebben vertaald.

 
songs in this source (77)