Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Veen ZB1646

author:
Veen, Jan van der (auteur)
title:                             ZINNE-BEELDEN, OFT ADAMS APPEL: Verciert met seer aerdighe Const-Plaeten. Midtsgaders Sijne oude ende nieuwe onghemeene Bruydt-lofs ende Zeghe-zanghen
address: t'AMSTERDAM, By Jan Jacobsz Bouman, Boek-verkooper op 't Water, in de Salvater, 1646.
year: 1646
druk/uitgave:
Amsterdam: Bouman, Jan Jacobsz
music: without musical notation
number of songs:
0 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek.
Scheurleer: 2463 (p. 156-1)
STCN/STCV: this title in STCN of STCV (data.cerl.org)
available: scan (books.google.nl)
scan (books.google.nl)
copies (2):
Amsterdam UB: OK 90-33
Maastricht UB
comment: Ill.

 


8 drukken:


Veen ZB1642ZINNE-BEELDEN, OFT ADAMS [...]Amsterdam / Cloppenbu [...] / 164279DBNL.org books.google.nl
Veen ZB1646ZINNE-BEELDEN, OFT ADAMS [...]Amsterdam / Bouman, [...] / 1646 books.google.nl
Veen ZB1658ZINNE-BEELDEN, OFT ADAMS [...]Amsterdam / Wees, [...] / 1658 books.google.nl
Veen ZB1660ZINNE-BEELDEN, OFT ADAMS [...]Amsterdam / Wees, [...] / 1660 books.google.nl
Veen ZB1662ZINNE-BEELDEN, OFT ADAMS [...]Amsterdam / Wees, [...] / 1662 books.google.nl
Veen ZB1663ZINNE-BEELDEN, OFT ADAMS [...]Amsterdam / Groot, [...] / 1663 books.google.nl
Veen ZB1669ZINNE-BEELDEN, OFT ADAMS [...]Amsterdam / Groot, [...] / 1669 books.google.nl
Veen ZB 1703aZINNE-BEELDEN, OFT ADAMS [...]Amsterdam / Groot, [...] / 1703 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.