Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

Veen ZB1669

title:                             ZINNE-BEELDEN, OFT ADAMS APPEL: Verciert met seer aerdighe Konst-Platen. MITSGADERS Syne Oude en Nieuwe ongemeene Bruylofs Zegezangen, Raetselen, uytgebeelt met zin-rijcke Uytleggingen; sijn Gulden en Yseren Eeuw; als mede een Nikker-Praetje. Noyt voor desen soo gedruckt.
address: t'AMSTERDAM, By Michiel de Groot, Boeckverkooper op de Nieuwen Dijck, tusschen de Haerlemmer sluysen. Anno 1669.
year: 1669
druk/uitgave:
Amsterdam: Groot, Michiel de (uitgave)
music: without musical notation
number of songs:
0 entered in the Dutch Song Database
type: print. liedboek.
STCN/STCV: this title in STCN of STCV (data.cerl.org)
available: scan (books.google.nl)
copies (1):
Passau Staatliche Bibliothek

 


8 drukken:


Veen ZB1642ZINNE-BEELDEN, OFT ADAMS [...]Amsterdam / Cloppenbu [...] / 164279DBNL.org books.google.nl
Veen ZB1646ZINNE-BEELDEN, OFT ADAMS [...]Amsterdam / Bouman, [...] / 1646 books.google.nl
Veen ZB1658ZINNE-BEELDEN, OFT ADAMS [...]Amsterdam / Wees, [...] / 1658 books.google.nl
Veen ZB1660ZINNE-BEELDEN, OFT ADAMS [...]Amsterdam / Wees, [...] / 1660 books.google.nl
Veen ZB1662ZINNE-BEELDEN, OFT ADAMS [...]Amsterdam / Wees, [...] / 1662 books.google.nl
Veen ZB1663ZINNE-BEELDEN, OFT ADAMS [...]Amsterdam / Groot, [...] / 1663 books.google.nl
Veen ZB1669ZINNE-BEELDEN, OFT ADAMS [...]Amsterdam / Groot, [...] / 1669 books.google.nl
Veen ZB 1703aZINNE-BEELDEN, OFT ADAMS [...]Amsterdam / Groot, [...] / 1703 books.google.nl
NB bij de inventarisatie van bronnen tot 1600 is volledigheid nagestreefd, bij jongere bronnen niet.