Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

       
        - melody search by keyboard        
  
sort by


source:

NeZaBu(2)1834

title:                             Nederlandsche Zang-Bundel, Bevattende gelegenheids-liederen, met Een, Twee, Drie en Vierstemmige Muzyk. 2de STUKJE
address: Utrecht, bij J.G. Andriessen, 1834.
year: 1834
druk/uitgave:
Utrecht: J.G. Andriessen (uitgave)
music: with musical notation (meerstemmig)
number of songs: 23
24 entered in the Dutch Song Database, of which 24 with musical notation
there are more entries in the Dutch Songs Database than there are songs in this source. There are multiple possible causes for this: doubtfull songs were entered after all, a text in different languages was entered per language, songs sung within a song were entered seperately, the song count concerned only Dutch songs, etc.
type: print. instrumentale bron. Aan het begin driestemmig gezette volksliederen, waaronder enkele vaderlands gezinde, vervolgens ook enkele voor 4 stemmen en aan het eind 6 canons. De eerste 11 liederen zijn gecomponeerd "door een beroemd Noord-Nederlandsch Componist".
available: scan (books.google.nl)
copies (1):
Den Haag KB: 4 K 33 [:2]
copy/repro. Meertens:
3978 1 c 19e Nederlandsche (alleen 2e en 4e stukje)
comment: Tweede bundel van vier met 23 Nederlandse (volks-)liederen.

 
songs in this source (24)