Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by 

How to spell when searching


All first lines, tune indications, refrains etc. are included twice: first in their original spelling as they appear in the source, secondly in modern spelling. For Dutch users this modern spelling makes searching much easier, but it requires a good knowledge of the language.

Original spelling
Only the letters u, v, w, i en j are accomodated to modern use:
Een wonderlijck gheual ->Een wonderlijck gheval
V lof v danck v waerde -> U lof u danck u waerde
wt al myn cracht -> uut al myn cracht
Ghy ionge meyskens -> Ghy jonge meyskens
Uuet -> Wet
Modernized spelling
When modernizing the original spelling all words are spelled according to the present rules:
Een nyeu liedt heb ick op hant -> Een nieuw lied heb ik op hand
Had ick duysend ijsere tongen -> Had ik duizend ijzeren tongen
The end of words are adjusted to modern use:
aerd -> aarde
u hooft -> uw hoofd
O cierlijcke cieraed -> O sierlijk sieraad
moy meysken -> mooi meisje
maegdelijn -> maagdje
Bedeckt u hooft -> bedek uw hoofd (gebiedende wijs)
stemme -> stem
al mijn vroecht -> al mijn vreugde
o schoon jonkfrou-> o schone jonkvrouw
nymphe -> nimf    
Tip: in case of doubt, use an asterisk, e.g.: aard*, bedek* aard*, bedek*

Vowels are also adjusted to modern use:
dertele harderin -> dartele herderin
Mit vrouden -> met vreugde
hoe coemt -> hoe komt
sanck -> zang (zelfstandig naamwoord),
zong (werkwoord)
The beginning of words remains unchanged:
Windeken daer het bosch af drilt -> Windje daar het bos af drilt
Hy verwint -> hij verwint (niet: overwint)
Abbreviations and contractions in full:
Smorgens -> Des morgens
Ten sal -> Het en zal
Hebdy -> Heb dij
aam -> adem
goe lien -> goede lieden
onder wilen -> onderwijl