Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
title: Wonderlyke Vryagie, voorgevallen over eenigen tyd binnen Rotterdam, alwaar een Juffer door groote Liefde ende genegentheyd tot haar Minnaar, sig selven in een Vat, door een Kuyper, heeft laten in Kuypen, ende also door een Sleper buyten de Poort gebragt z
first line: Hoe wonder is de Min / Wat heeftse kueren in all songs with this text 
text norm: Hoe wonder is de min Wat heeft ze kuren in (4 songs)
no. of stanzas: 11
music: without musical notation
genre: verhalend lied / liefdeslied (wereldlijk)
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Ik drink de Nieuwe MostIk drink de nieuwe most (317 songs & extra informatie)

stanza form:
.  .  .  .  .  .  .  .  .
3A 3A 5B 5B 3C 5C 4d 3E 3E
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 9
record ID: 111663

source:

siglum:Begijnhof1710 (1710)
title:Het Vermakelyk Bagyn-Hof, Of den Hollandschen Edelman. Verciert met Niewe Brabantse, [...]
page: p53 (song number 27)
copy used: Amsterdam MI: 3978 Gesloten Kast: B 15 (3)