Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Vleeschoudere, P. (auteur)
title: Nieuw-jaers-lied, om te singhen op den Feest-dagh van de Be-snydenisse van 't Kind Jesus
first line: O mensch! siet hier een stael van liefd', / 't Welck 't Kind voor ons ge-boren all songs with this text 
text norm: O mens zie hier een staal van liefde Hetwelk het kind voor ons geboren (1 song)
no. of stanzas: 5
music: without musical notation
genre: nieuwjaarslied / kerstlied (geestelijk)
keyword: Jezus / God / besnijdenis / Heilig Sacrament / lijden / bloed / lering / navolging
 
melody names (5):
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Castillon porte vos appasPetite royale (107 songs)
Courier vien tu du païs-bas?  
O lief Dorinde weerde MaegdPetite royale (107 songs)
Wegh Cupido, wegh Venus KindPetite royale (107 songs)
Petit RoyalPetite royale (107 songs)

stanza form:
.  .  .  .  .  .  .  .  .
4A 3b 3b 3A 3c 3D 3c 3D 3D
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 9
comment: De eerste wijsaanduiding is het incipit van Baarlant Dorimena1652 044, aldaar met dezelfde Franse wijsaanduiding "La petite Royalle".
record ID: 197594

source:

siglum:Vleeschoudere GeKo1663 (1663)
title:GHEESTELYCK KONINGHSKEN, Singende altyd even-bly-moedigh, soo in vuyl, als in schoon [...]
page: p22 (song number 5)