Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

lied:

   
auteur:
Vleeschoudere, P. (auteur)
titel: Innigh Ghe-sangh van een God-vruchtighe Ziele, ver-soeckende van God een suyver herte, ende een hemelsche wys-heyd
beginregel: God, my naer uw' jonst' bestiert! / Op dat ick u magh be-haeghen alle liederen met deze tekst 
tekstnorm: God, mij naar uw gunst bestuur Opdat ik u mag behagen (1 lied)
aantal strofen: 3
muziek: zonder muzieknotatie
genre: gebedslied / loflied (geestelijk)
trefwoord: God / gunst / vergankelijkheid / verlossing / ijdelheid / wijsheid
 
melodienaam:
wijsaanduiding:standaardnaam melodie:alle liederen op deze melodie
Sommes nous pas trop heureuxBelle Iris (284 liederen & extra informatie)

strofeschema:
4A 4b 4b 4A 4c 4D 4c 4D
alle liederen met deze vorm
(alle liederen)
verstal: 8
commentaar: Eerste lied in de afdeling: "Hier volghen Gheestelycke Liedekens, bequaem om te singhen in den heylighen Vasten."
recordnummer: 197620

bron:

siglum:Vleeschoudere GeKo1663 (1663)
titel:GHEESTELYCK KONINGHSKEN, Singende altyd even-bly-moedigh, soo in vuyl, als in schoon [...]
pagina: p95 (liednummer 30)