Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Vleeschoudere, P. (auteur)
title: Innigh Ghe-sangh van een God-vruchtighe Ziele, ver-soeckende van God een suyver herte, ende een hemelsche wys-heyd
first line: God, my naer uw' jonst' bestiert! / Op dat ick u magh be-haeghen all songs with this text 
text norm: God, mij naar uw gunst bestuur Opdat ik u mag behagen (1 song)
no. of stanzas: 3
music: without musical notation
genre: gebedslied / loflied (geestelijk)
keyword: God / gunst / vergankelijkheid / verlossing / ijdelheid / wijsheid
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Sommes nous pas trop heureuxBelle Iris (284 songs & extra informatie)

stanza form:
4A 4b 4b 4A 4c 4D 4c 4D
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 8
comment: Eerste lied in de afdeling: "Hier volghen Gheestelycke Liedekens, bequaem om te singhen in den heylighen Vasten."
record ID: 197620

source:

siglum:Vleeschoudere GeKo1663 (1663)
title:GHEESTELYCK KONINGHSKEN, Singende altyd even-bly-moedigh, soo in vuyl, als in schoon [...]
page: p95 (song number 30)