Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
J.G. (auteur)
title: Liedeken ter eeren vanden heylighen Nicolaus, besonderen Patroon van de Maeghdekens
first line: Als den grooten Godt / Wou sijn Kerck vercieren all songs with this text 
text norm: Als de grote God Wou zijn kerk versieren (1 song)
no. of stanzas: 5
music: without musical notation
genre: heiligenlied / loflied (geestelijk)
keyword: Nicolas / God / Mira / patroonheilige / maagden / levensverhaal / borstvoeding / vrijdag / vasten / arme vader / helpen / geld / priester / bisschop / kastijding / mirakelen
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Non à soto el cielEcho wil ik tergen (30 songs)

stanza form:
       =+ =      +     + 
3A 3b 3C 3C 3d 3e 3F 3e 3F 
(Rijm onreg.)
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 6
record ID: 197744

source:

siglum:Orgelp1664 (1664)
title:HET LIEFFELYCK ORGEL-PYPKEN, Spelende alder-hande schoone Gheestelijcke Liedekens, [...]
page: p85 (song number 26)
available: scan of the full source (search.proquest.com)