Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
Bredero, G.A.
title: EEN KLACH-LIEDTJEN
first line: O droeve tijdt,, die ick verslyt / Met vruchteloos beclaghen all songs with this text 
text norm: O droeve tijd die ik verslijt Met vreugdeloos beklagen (2 songs)
no. of stanzas: 10
music: without musical notation
link (full text):text volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
genre: toneellied / klaaglied (wereldlijk)
keyword: Florendus / gevangenschap / verlangen naar dood / zwangerschap
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
Hansje sneed dat Kooren was lanckHansje sneed het koren (98 songs & extra informatie)

stanza form:
. +.  .  . +.  .
2A 2A 3b 2C 2C 3b
all songs with this stanza form
(all songs)
no. of verses: 4
record ID: 2592

source:

siglum:Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975))
title:Boertigh, Amoureus en Aendachtigh Groot Liedt-boek
page: p500 (song number 141)
edition:Rijnbach 1944, 267
available: scan of the full source (books.google.nl)
scan of the full source (books.google.nl)
scan of the full source (books.google.nl)
link (full text): full text of the full source volledige tekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren