Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanHoord Christen menschen al, / Wat ik u leeren zal Waar is 't Fourtuyn nu ras  
Een Nieuw Lied van de Zeven Werken van Barmhertigheid Ik drink de nieuwe most
NiDlSpeelwagen1767 (1767), p36 [nr. 12]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3EKomt Mans en Vrouw geslagt, / Die Christus leering agt ik drink den nieuwen Most  
CHRISTELYK LIEDEKEN Ofte Leerzaemen A.B.C. Ik drink de nieuwe most
NiBrNachteg1808 ([1799-1815]), p45 [nr. 28]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3EHoord katholyken al, / die leeft op 's werelds dal ik drink den nieuwen most  
HET RYK MINISTERS KIND. Een wonderbaer [...] Ik drink de nieuwe most
LBL Van Paemel ([1817-1845]), 56: [nr. 1]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3EEen kusjen is wel soet, / Maer seecker 't set [...] Ick drinck de Nieuwe Most  
Een Nieuw Drinck- en Kus-Liedeken Ik drink de nieuwe most
CupLusthUtrN1679 (1679), p14 [nr. 8]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d 3E.3EDats wie wil horen, dats wie wil singen, / Hy wie [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nieu Aoureus liedeken van een DELVENAERKEN Delftenaartje
CupLusthUtrN1679 (1679), p15 [nr. 9]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d 3E.3EIck drinckt de nieuwe Most / 'k En vraegh niet [...] Bonjour Buerman goet Jaer  
Van een seker rijk Jongman, die van sijn Vryster [...] Ik drink de nieuwe most
CupLusthUtrN1679 (1679), p87 [nr. 71]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3EMzn [!] soete 's Jacolijn, / dat ick soo min de Wijn Ik drinck de Nieuwe Mos  
Drincke-broers Deun Ik drink de nieuwe most
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p80 [nr. 48]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3E'k Veracht de Min-godin / Met hert, en ziel, en sin Ick drinck de nieuwe Most  
Nieuw BONUS ARTUS Ik drink de nieuwe most
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p81 [nr. 49]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d 3E.3EZo poogt een Mensch zyn Lust, / Hy kan niet zyn gerust Waar is 't Fortuin nu ras  
Afscheit van een Jonkman varende na Oost-Indiƫn Ik drink de nieuwe most
SchevPVreu1729 (1729), p29 [nr. 19]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3E


tabelbreedte