Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanVrindekens 't is hier nu te doen, / De [...] Lyntjen mijn Lief  
J.G. | Derde Tafel-Liedeken Het is te Gent nu al verkeerd
Orgelp1664 (1664), p104 [nr. 31]
.4A.4A.3b.4bLieve Jouffrouwen ghepresen, / Eerst voor al [...] Van Valencyn  
J.G. | Sluyt-Liedeken Mijnheer Lalande ?
Orgelp1664 (1664), p107 [nr. 32]
4a 4B 4a 4B 3C 3C 4D 3E 3E 4DHoort toe ghy lieve Vrinden, en weest toch al [...] Cecilia  
J.G. | Liedeken tot lof [...] Cecilia
Orgelp1664 (1664), p111 [nr. 33]
.7A.7A.7B.7B.3c.3c.7D.7DO Christen mensch neemt u ghemerck, / Ghy die nu [...] Sa Cameraden maeckt jolyt  
J.G. | Vyf Gheestelijcke [...] Courante simple
Orgelp1664 (1664), p117 [nr. 34]
.4A.5A.4B.5BO wat gheluck is dit van Godt bemint, / Wat [...] Quand vous voyez Philis qu'en pourez amant  
J.G. | Het tweede van de [...] Quand vous voyez Phyllis qu'un pauvre amant
Orgelp1664 (1664), p121 [nr. 35]
.5A.4b.5A.4b.5C.4d.5C.4dHoort toe gy Maeghden in Christus veeheven [!], / [...] Pourquoy faut il que le feu nous consomme?  
J.G. | Het derde, waer in [...]
Orgelp1664 (1664), p124 [nr. 36]
.5a.5a.5B.5B.3BGhy Weduwen hoort toe / Onder u lasten moe O Coridon is 't dagh  
J.G. | Het vierde, waer in [...] Partage librement
Orgelp1664 (1664), p128 [nr. 37]
.3A.3A.3B.3C.3C.3BHoort toe Mannen verheven, / En Vrouwkens al-te-gaer Aymable solitude  
J.G. | Het vyfde, waer op [...] Aimable solitude
Orgelp1664 (1664), p135 [nr. 38]
.3a.3B.3a.3B.3a.3BO Sone Godts ghebenedijdt! / 'k Ben verblijdt nu [...] Philis hoe lanck sal mijne pijn  
J.G. | Nieuw Kersmis-Liedeken
Orgelp1664 (1664), p140 [nr. 39]
.4A 2A 2A.1b.4b.2C 3C.4C 2D 2D.1b


tabelbreedte