Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanin de min vindt ik geneugte [instr.] in de min vindt ik geneugte   muzieknoot 
In de min vind ik geneugten
HsLdUB BPL2654 (18xx [1816+]), f7v [nr. 31] transcr.ik ben gegaan aan Een groen kant [instr.] ik ben gegaan aan Een groen kant   muzieknoot 
Ik ben er gegaan aan een groene kant
HsLdUB BPL2654 (18xx [1816+]), f7v [nr. 32] transcr.Het schijnt de Wereld is een speeltoneel [instr.] Het schijnt de Wereld is een speeltoneel   muzieknoot 
Van de handel (VAR) ?
HsLdUB BPL2654 (18xx [1816+]), f7v [nr. 33] transcr.Blauw gaare & Koperdraat [instr.] Blauw gaare & Koperdraat   muzieknoot 
La bourrée de France
HsLdUB BPL2654 (18xx [1816+]), f8r [nr. 34] transcr.Laast maal in t Reijse van een koele morgen [instr.] Laast maal in t Reijse van een koele morgen   muzieknoot 
Laatstmaal in het rijzen
HsLdUB BPL2654 (18xx [1816+]), f8r [nr. 35] transcr.O Jan Bruijneel [instr.] O Jan Bruijneel   muzieknoot 
O jammer en ellende
HsLdUB BPL2654 (18xx [1816+]), f8r [nr. 36] transcr.U Lieve Lipjes & Rodermont [instr.] U Lieve Lipjes & Rodermont   muzieknoot 
Al wat men doet
HsLdUB BPL2654 (18xx [1816+]), f8v [nr. 37] transcr.Besneeuwde Velde doorlugtige boomen [instr.] Besneeuwde Velde doorlugtige boomen   muzieknoot 
Besneeuwde velden doorluchtige bomen
HsLdUB BPL2654 (18xx [1816+]), f8v [nr. 38] transcr.Als een Zon [instr.] Als een Zon   muzieknoot 
HsLdUB BPL2654 (18xx [1816+]), f8v [nr. 39] transcr.Eij Lieve Jan Loopt met een Zet. En haal De [...] [instr.] Eij Lieve Jan Loopt met een Zet. En haal De [...]   muzieknoot 
Schoon bloemgewas !
HsLdUB BPL2654 (18xx [1816+]), f9r [nr. 40] transcr.Hoe vriendelijk is het Jagen Daar zoete [...] [instr.] Hoe vriendelijk is het Jagen Daar zoete [...]   muzieknoot 
Hoe vriendelijk is het jagen (VAR)
HsLdUB BPL2654 (18xx [1816+]), f9r [nr. 41] transcr.Wonderlyk sijn De Werken [instr.] Wonderlyk sijn De Werken   muzieknoot 
Wonderlijk zijn de werken (2)
HsLdUB BPL2654 (18xx [1816+]), f9r [nr. 42] transcr.Verlaat gij myn Verheven Ziel [instr.] Verlaat gij myn Verheven Ziel   muzieknoot 
Tranquilles coeurs
HsLdUB BPL2654 (18xx [1816+]), f9v [nr. 43] transcr.in't Jaartje doen ik Jong en Reijne maget was [instr.] in't Jaartje doen ik Jong en Reijne maget was   muzieknoot 
In het jaartje doen ik jong
HsLdUB BPL2654 (18xx [1816+]), f9v [nr. 44] transcr.Wat benne wij slegte minnaars dom [instr.] Wat benne wij slegte minnaars dom   muzieknoot 
Ik ben een arme pelgrim hier
HsLdUB BPL2654 (18xx [1816+]), f9v [nr. 45] transcr.Komt hier al gij Velt Godinne Voegt uw stem [...] [instr.] Komt hier al gij Velt Godinne Voegt uw stem [...]   muzieknoot 
Kom hier al gij veldgodinnen
HsLdUB BPL2654 (18xx [1816+]), f10r [nr. 46] transcr.Lieve Vrindin, ik moet al weer ter Zee gaan vaaren [instr.] Lieve Vrindin, ik moet al weer ter Zee gaan vaaren   muzieknoot 
Pour l'amitié
HsLdUB BPL2654 (18xx [1816+]), f10r [nr. 47] transcr.Mooij Adeltje [instr.] Mooij Adeltje   muzieknoot 
Mooi Adeltje
HsLdUB BPL2654 (18xx [1816+]), f10r [nr. 48] transcr.Voor de deur van mijn gemoet [instr.] Voor de deur van mijn gemoet   muzieknoot 
Voor de deur van mijn gemoed (1)
HsLdUB BPL2654 (18xx [1816+]), f10v [nr. 49] transcr.Adieuw schoon Rotterdam [instr.] Adieuw schoon Rotterdam   muzieknoot 
Adieu schoon Rotterdam (VAR)
HsLdUB BPL2654 (18xx [1816+]), f10v [nr. 50] transcr.O Heilig Zalig Bethlehem [instr.] O Heilig Zalig Bethlehem   muzieknoot 
O zalig heilig Bethlehem (VAR)
HsLdUB BPL2654 (18xx [1816+]), f10v [nr. 51] transcr.Hier heeft mijn Rosenmond bescheijden [instr.] Hier heeft mijn Rosenmond bescheijden   muzieknoot 
Zie hier de God Mercuur gevangen
HsLdUB BPL2654 (18xx [1816+]), f11r [nr. 52] transcr.Wel oorsaak van mijn min hoe kunt gij mijn [instr.] Wel oorsaak van mijn min hoe kunt gij mijn   muzieknoot 
Schoon dat ik onder het groen
HsLdUB BPL2654 (18xx [1816+]), f11r [nr. 53] transcr.Ik heb een verbond met mijn Cloris Zoete mond [instr.] Ik heb een verbond met mijn Cloris Zoete mond   muzieknoot 
Ik heb een verbond met Rozemond (VAR)
HsLdUB BPL2654 (18xx [1816+]), f11v [nr. 54] transcr.Tabak o Edel spruytje [instr.] Tabak o Edel spruytje   muzieknoot 
Tabak o edel spruitje
HsLdUB BPL2654 (18xx [1816+]), f11v [nr. 55] transcr.Laast op een morgen Nam ik Een besluijt [instr.] Laast op een morgen Nam ik Een besluijt   muzieknoot 
HsLdUB BPL2654 (18xx [1816+]), f11v [nr. 56] transcr.Truytje myn Zoete Engelin [instr.] Truytje myn Zoete Engelin   muzieknoot 
Truitje mijn zoete engelin
HsLdUB BPL2654 (18xx [1816+]), f12r [nr. 57] transcr.O heilg Zalig Bethlehem [instr.] O heilg Zalig Bethlehem   muzieknoot 
O zalig heilig Bethlehem
HsLdUB BPL2654 (18xx [1816+]), f12r [nr. 58] transcr.De Roo Zee [instr.] De Roo Zee   muzieknoot 
De Rode Zee
HsLdUB BPL2654 (18xx [1816+]), f12r [nr. 59] transcr.Aurora brengt den claren dag [instr.] Aurora brengt den claren dag   muzieknoot 
Petite royale
HsLdUB BPL2654 (18xx [1816+]), f12v [nr. 60] transcr.


tabelbreedte