Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanDen Koningh van Jerusalem / Salomon den wysten, [...] Doen Daphné d'over-schoone Maeghd  
Vleeschoudere, P. | VOOR-REDE. [...] Toen Daphne de overschone maagd
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p11 [nr. 1]
.4A.4B.4A.4B.4c 4D.4c 4D.3E.3E.4F.4FHet soet nieuw jaer komt ons nu aen, ver-heught u [...] La nouvelle Duchesse  
Vleeschoudere, P. | Nieuw-jaers-ghesang [...] La duchesse
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p14 [nr. 2]
.6A.3b.2b.3A.6C.3d.2d.3C.5e.5e.6F.6F.2G.2G.3e.6FOnt-waeckt, 't is tyd, / De tydingh', die wy bringhen Den tyd is hier dat-men sal vrolyck wesen  
Vleeschoudere, P. | Nieuw-jaers-lied, [...] De tijd is hier
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p17 [nr. 3]
.2A.3b 3A.3C.2D.3b 3D.3C 3C.3C 4E.4E 3C.3CWy komen tot u ander-mael, / Met suyver liefd' [...] Deux beaux yeux noir, un teint de lis  
Vleeschoudere, P. | Gheluck-wensch van [...]
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p19 [nr. 4]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d.4d.4CO mensch! siet hier een stael van liefd', / 't [...] Castillon porte vos appas  
Vleeschoudere, P. | Nieuw-jaers-lied, [...] Petite royale
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p22 [nr. 5]
.4A.3b.3b.3A.3c.3D.3c.3D.3DHet is den achtsten dagh op heden, / Maer oock [...] O Galathé myn schoon Godinne  
Vleeschoudere, P. | Nieuw-jaers-ghesang [...] Labberdaantje
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p24 [nr. 6]
.4a.4B.4a.4B.2c.2c.4D.2e.2e.4D't Gaet desen dagh voor goed; / 't Kind in den [...] Bel Iris de longtemps  
Vleeschoudere, P. | Ghe-sangh van de [...]
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p27 [nr. 7]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3DHeeft u dan de liefd' ver-wonnen / Grootsten God, [...] Philis souspirant sans cesse  
Vleeschoudere, P. | De Be-snydenisse [...] Sarabande Pinel
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p29 [nr. 8]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DWilt vrolyck zyn met dit Nieuw-jaer, / Als ons [...] Van de Moldenaers Vrouwe  
Vleeschoudere, P. | Ander gheestelyck [...]
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p31 [nr. 9]
.4A.4A.4b.2C.2C.3bRuben gaet de Herders wecken / Asex, Amos, Bathuël Doy je vous aymer Sylvie?  
Vleeschoudere, P. | De Herders met [...]
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p33 [nr. 10]
4a 4B 4B 4a 4C.4a 4CStaet op goey lieden, hoort ons ghe-sanghen, / [...] Het quamen dry Koninghen uyt verre landen, [...]  
Vleeschoudere, P. | Nieuw' jaers Leyssen Het kwamen drie koningen uit verre landen
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p35 [nr. 11]
.4a.4B.4a.2B.2c.2c.2BWel Isâc vriend wat magh dit be-dien? / Komt [...] Bel Iris malgré vostre couroux  
Vleeschoudere, P. | De Herders draeghen [...] Belle Iris malgré votre courroux
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p38 [nr. 12]
5A 5A 5B 5BDry Wyse zyn ghe-komen, / Door raed by hun ghe-nomen Homme de grand prudence  
Vleeschoudere, P. | Nieuw Ghe-sangh van [...] Gij mannen van verstand
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p41 [nr. 13]
.3a.3a.3B.3c.3B.3cAls Jesus nu gheboren was / Onder Herodes (soo-men las) Hoort wat hier on langhs factum est  
Vleeschoudere, P. | Liedeken om te [...]
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p43 [nr. 14]
.4A.4A.2B.2B.4B.1c.1c.4B.2BIn den oosten rees een klaere sterr' / D'ander [...] Van Valencyn  
Vleeschoudere, P. | Liedeken van de [...] Mijnheer Lalande ?
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p47 [nr. 15]
5A 4B 5A 4B 3C 3C 4D 3E 3E 4DAls Jesus was ghe-boren / Van een maeghd uyt-verkoren Homme de grand prudence  
Vleeschoudere, P. | Ander Gheestelyck [...] Gij mannen van verstand
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p50 [nr. 16]
.3a.3a.3B.3c.3B.3cNaer-komers van den grooten Cham, / Staet op, en [...] Jerusalem ghy schoone Stadt  
Vleeschoudere, P. | Leyssen op dry [...] O zalig heilig Bethlehem
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p52 [nr. 17]
.4A.4b.4A.4bLaet ons op dese feest / Met eenen nieuwen gheest Que je suis travaillé  
Vleeschoudere, P. | Gheestelyck [...] Si je suis travaillé
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p54 [nr. 18]
.3A.3A.3b.3C.3b.4C.4C.4CDes nachts als Joseph sliep Gods vrind, / Den [...] Doen Daphné d'over-schoone Maeghdt  
Vleeschoudere, P. | Liedeken van de [...] Toen Daphne de overschone maagd
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p56 [nr. 19]
.4A.4B.4A.4B.4c.4D.4c.4D.3E.3E.4F.4FJesu nieuw-ghe-boren, / Mynen Bruydegom Liefste Amaranthe  
Vleeschoudere, P. | Liedeken om te [...] Liefste Amarante
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p60 [nr. 20]
3a 3B 3a 4B 4C 4CDoen Jesus 't ghe-bod syns ouders onder-daen, / [...] Waer nemt ghy soo haest'lyck henen uwen gangh  
Vleeschoudere, P. | Ver-loren Maendagh. [...] Malle Sijmen
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p63 [nr. 21]
.5A.5A.2b.2b.4A.5C.5C.2d.2d.4C 2E 2E 3f 2G [...]Een ryck, en machtigh Man (ghelyck wy lesen) / [...] Cinq ou six beuveurs  
Vleeschoudere, P. | Liedeken van den [...] Cinq ou six buveurs
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p68 [nr. 22]
.5a.5B.4B.4a 3C.3D.3C 3DVol pracht, en vreughd, / Jerusalemsche jeughd Weest Nymph' ghe-groet  
Vleeschoudere, P. | De gheestelycke [...] Wees nimf gegroet
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p74 [nr. 23]
.2A.3A 5B 6B.2A.3A 5B 6B.1c.1c 2D.1e.1e [...]Ver-heft nu al-te gaer / Ghy Christelycke schaer Partage librement  
Vleeschoudere, P. | Lof-sangh van den [...] Partage librement
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p77 [nr. 24]
.3A.3A.3B.3C.3B.3CNu zyn van 't kinder-bed de viertigh daghen / [...] Amarillis je renonc' à vos charmes  
Vleeschoudere, P. | Liedeken van [...] Amaryllis je renonce à vos charmes
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p80 [nr. 25]
.5a.5B.5a.5B.3C.3d.3C.2dLaet ons gaen t'saemen groeten / Een Kind, 't [...] Laet ons met herten reyne  
Vleeschoudere, P. | Leyssen van Onse [...] Laat ons met harten rein
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p83 [nr. 26]
.3a.3a.3a.3b.3C.3b.3C.3d.3d.3dO mensch ghe-maeckt van stof der aerde! / Hoe [...] L'Avignone  
Vleeschoudere, P. | Vetten Donder-dagh. [...] La Vignonne
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p86 [nr. 27]
.3A.1b.4A.3C.1b.4C.2D.2D.4D.1e.1e.1F.3F.2G.2G.4GVer-waenden mensch, die smeelt van weelden, / [...] Ick die al-tyd in brande moet leven  
Vleeschoudere, P. | Asch-dagh. [...] La Vallette
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p88 [nr. 28]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4DSiet nu den tyd daer-toe be-reyd, / Siet nu de [...] Als wy verr' van den Palestyn  
Vleeschoudere, P. | Gheestelycken [...] Als wij ver van de Palestijn
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p92 [nr. 29]
.4A.4b.4A.4b.4C.4CGod, my naer uw' jonst' bestiert! / Op dat ick u [...] Sommes nous pas trop heureux  
Vleeschoudere, P. | Innigh Ghe-sangh [...] Belle Iris
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p95 [nr. 30]
4A 4b 4b 4A 4c 4D 4c 4D


1-30 of 126

first
next 30
last

tabelbreedte