Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanAch Herderin! Nimph Galathee / Hoe weyt ghy u [...] Doen Daphne d' verschoone Maeght  
Stribeé, C. | Galathees-Treur-Liedt Toen Daphne de overschone maagd
Stribee ChaosVC(1)1643 (1643), p77 [nr. 17]
.4A.4B.4A.4B.4c.4D.4c.4D.3E.3E.4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls Jola d'onberade Maegd,, / Van Jesus haer [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | V. Lof-zang. JOLA Toen Daphne de overschone maagd
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p567 [nr. 177]
.4A.4B.4A.4B 4c 4D 4c 4D 3E 3E 4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenU oordeel aenden Koning geeft / Genadigen Vader, [...] Doen Daphne d'overschoone maegt   muzieknoot 
Stalpart v.d. Wiele, J. | DRIE-KONINGS-GELOOF [...] Toen Daphne de overschone maagd
Stalpart GJF1635 (1635), p30 [nr. 12]
.4A.4B.4A.4B 4c 4D 4c 4D.3E.3E 4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy danken u, ô! hooghe Goon, / En eeren met [...] Als Daphne d'overschone maeght  
Krul, J.H. | Amasis en Pimander [...] Toen Daphne de overschone maagd
Krul AA1639 (1639), p258 [nr. 3]
.4A.4B.4A.4B 4c.4D 4c.4D.3E.3E.4F.4FJuffrouw! waerom is 't dat gy vlied, / Onwaerdig [...] Als Daphne d'overschoone, &c.  
Krul, J. Toen Daphne de overschone maagd
Krul PW1644a (1644), 3p66 [nr. 176]
.4A.4B.4A.4B.4c.4D.4c.4D.3E.3E.4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Oud Alpisch wijd-vermaard gebergt / Dat uw [...] Daphne   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | AANDAGTEN Over de [...] Toen Daphne de overschone maagd
Lodenstein US1676 (1676), p247 [nr. 77] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Wat vraeg ick nae u gelt of goedt / Nae alle u [...] [geen wijsaanduiding]  
Toen Daphne de overschone maagd ?
HsTerBorchP1652 (1652-ca.1680), f9r [nr. 7]
.4A.4B.4A.4B.4c.4D.4c.4D.3E.3E.4F.4FAls David in sijn frissche Jeughd, / Met Leeuwen [...] Doen Daphne d'overschoone Maeght  
Pers, D.P. | David van Samuel [...] Toen Daphne de overschone maagd
Pers UHS1648 (1648), p30 [nr. 11]
.4A.4B.4A.4B 4c 4D.4c.4D.3E.3E.4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaria d'onbevleckte maeght, / Den brandende [...] Doen Daphne  
Sambeeck, J. van | Weest gegroet ghy [...] Toen Daphne de overschone maagd
Sambeeck GJ1663 (1663), p143 [nr. 52]
.4A.4B.4A.4B.4c.4D.4c.4D.3E.3E.4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoen Jesus glorieus om hoogh, / En vry van sijn [...] Doen Daphne, &c.  
Sambeeck, J. van | Maria stont buyten [...] Toen Daphne de overschone maagd
Sambeeck GJ1663 (1663), p362 [nr. 157]
.4A.4B.4A.4B 4c 4D 4c 4D.3E.3E 4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenU oordeel aen den Koningh geeft, / Genadigen [...] Doen Daphne d'overschoone maeght   muzieknoot 
Stalpart v.d. Wiele, J.] | Noch een ander Toen Daphne de overschone maagd
Theodotus GKL1638 (1638), p113 [nr. 40]
.4A.4B.4A.4B 4c 4D 4c 4D.3E.3E 4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMerkuir, een God, wiens dartele Tong, / Als 't [...] Dafne  
Niet beter [naamspreuk?] | Tegen de [...] Toen Daphne de overschone maagd
Fontein Vingertuig1645 (1645), p51 [nr. 26]
.4A.4B.4A.4B.4c.4D.4c.4D.3E.3E.4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch! waerde Lief, ach zydy doodt? / Ach arme! 't [...] Doen Daphne d'overschoone Maeght  
Janssen, A.] | Droeve en [...] Toen Daphne de overschone maagd
Fontein Vingertuig1645 (1645), p229 [nr. 101]
.4A.4B.4A.4B 4c.4D.4c.4D.3E.3E.4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch! waerde Lief, ach zydy doodt? / Ach arme! 't [...] Doen Daphne d'overschoone Maeght  
Janssen, A. / Liever | Drove en [...] Toen Daphne de overschone maagd
HaWinterbloempjes1647 (1647), p120 [nr. 47]
.4A.4B.4A.4B 4c.4D.4c.4D.3E.3E.4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDeucht waerde Lief, o heyl'ghe Maeght / u [...] Doen Daphne d'over-schoone Maeght, &c.   muzieknoot 
Wits, C.J. | Deucht-lievers [...] Toen Daphne de overschone maagd
Wits SBOLST1649 (1649), p16 [nr. 4]
.4A.4B.4A.4B 4c.4D 4c.4D.3E.3E.4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt hier, komt hier, het is nu tijd, / Komt [...] Doen Daphne d'overschoone Maeght   muzieknoot 
Swaen, G. de] | EEN ANDER, Van [...] Toen Daphne de overschone maagd
Swaen ZZ1664 (1664), p48 [nr. 24]
.4A.4B.4A.4B 4c 4D 4c 4D.3E.3E 4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu is verweckt uyt 't graff den Heer, / Alleluya, [...] Als Jola d' onberade Maeght  
Swaen, G. de] | De Verrijsenisse [...] Toen Daphne de overschone maagd
Swaen ZZ1664 (1664), p165 [nr. 77]
.4A.4B.4A.4B 4c 4D 4c 4D.3E.3E 4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Hemel-vyand, pest, en plaag, / Voor 't huys, en [...] Doen Daphne d'overschoone, etc.  
Laan, Theunis [...] | MERK-TEEKENEN Toen Daphne de overschone maagd
Zoet Parnas1663 (1663), 120 [nr. 52]
.4A.4B.4A.4B.4c.4D.4c.4D.3E.3E.4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat listen raeckt den mensch niet aen? / Hoe en [...] Daphné  
Grieck, Claude de] | Daer wort binnen [...] Toen Daphne de overschone maagd
Grieck HL1644 (1644), fC6r [nr. 2]
.4A.4B.4A 4B 4c 4D 4c 4D.3E.3E.4F.4FAls Jola d'onbedaerde maeght. / Van Jesus haer [...] Doen Daphne d' overschoone Maegdt  
[Stalpart van der [...] | III Toen Daphne de overschone maagd
LBloemenhof1660 (1660), p268 [nr. 138]
.4A.4B.4A.4B 4c 4D 4c 4D 3E 3E 4F.4FHeer Jesus seyt, het Heemelrijk, / Een huisgesins [...] Als Daphne  
Rosant, Jacob | 174. De Werkluyden [...] Toen Daphne de overschone maagd
Rosant ETW1654 (1654), p284 [nr. 180]
.4A.4B.4A.4B.4c.4D.4c.4D.3E.3E.4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Man die buyten reysen gaet, / Sijn kneghts by [...] Daphne d'overschone  
Rosant, Jacob | 211. Jesus spreekt [...] Toen Daphne de overschone maagd
Rosant ETW1654 (1654), p340 [nr. 216]
.4A.4B.4A.4B.4c.4D.4c.4D.3E.3E.4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen eersten Sabbath, als den Heer / Verresen was, [...] Daphne d'overschone  
Rosant, Jacob | 241. Magdalena, [...] Toen Daphne de overschone maagd
Rosant ETW1654 (1654), p393 [nr. 246]
.4A.4B.4A.4B.4c.4D.4c.4D.3E.3E.4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNae dat Godt uyt Egipten-landt, / De Kinders van [...] Daphne d'overschone  
Rosant, Jacob | 254. Den Heyligen [...] Toen Daphne de overschone maagd
Rosant ETW1654 (1654), p410 [nr. 259]
.4A.4B.4A.4B.4c.4D.4c.4D.3E.3E.4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMensch, die de wereld seer be-mint, / Let wel op [...] Doen Daphne d'over-schoone Maeghd  
God-vruchtighe ver-maeninghen ende ver-weckselen, [...] Toen Daphne de overschone maagd
Vleeschoudere RU1660 (1660), p305 [nr. 41]
.4A.4B.4A.4B 4c 4D 4c 4D.3E.3E 4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen nieuwen hemel fray door-licht / Met deught en [...] Doen Daphnis d'overschoone maeght &c.  
Lixbona, Joannes de | Liedeken vande acht [...] Toen Daphne de overschone maagd
Lixbona HN1639 (1639), p33 [nr. 8]
.4A.4B.4A.4B.4c.4D.4c.4D.3E.3E.4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Doen Daphne d' overschone Maagt, / Van Apollo [...] Op een Aangename Wys  
DAPHNIS EN PHOEBUS Toen Daphne de overschone maagd
ApNicg1741 ([1741]), 2p36 [nr. 43]
.4A.4B.4A.4B 4c 4D 4c 4D.3E.3E.4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe vlucht de vlugge tydt voor-by! / Niet anders [...] Doen Daphne d' overschoone Maeght, &c.  
Kleyn, C.G. | Nieuwe-Jaers gedachten Toen Daphne de overschone maagd
Crook NiHoSp1732 (1732), p81 [nr. 22]
.4A.4B.4A.4B.4c.4D 4c.4D.3E.3E.4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoen Daphne d'overschoone Maegt, / Van Apollo [...] [geen wijsaanduiding]  
Toen Daphne de overschone maagd
ThMinnewit(3)1711a (1711), p102 [nr. 61]
.4A.4B.4A.4B.4c.4D.4c.4D.3E.3E 4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJoannes in de vangeniss' / Van Herodes gesloten [...] Doen Daphne   muzieknoot 
Placker, Chr. de | II. Sondagh van den [...] Toen Daphne de overschone maagd
Placker EvLeeuwerik(1)1682 (1682), p16 [nr. 4]
.4A.4B.4A.4B 4c.4D 4c.4D.3E.3E.4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 39

first
next 9
last

tabelbreedte