Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanWi willen van den kerels zinghen / Si sijn van [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Wij willen van de kerels zingen
HsGruuthuse (1390 - 1400), f25v [nr. 85]
.4a.3B.3a.4B.4C.4D.3C.4D 4E.3F.3E.3F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wi willen van den kerels zinghen, / Si sijn van [...] [geen wijsaanduiding]  
IV. Het Kerelslied] Wij willen van de kerels zingen
Graft MHL1904 (1904), p60 [nr. 6]
.4a.3B.3a.4B.4C.4D.3C.4D.4E.3F.3E.3F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren