Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanWat hondert duysent schanden,, / Wie heeft dit [...] Gy Mannen van verstande  
Verlove, K.] / Elck [...] | HEEKEL-VERSEN, Aan [...] Gij mannen van verstand
KOpdisser1678 (1678), p21 [nr. 3]
.3a.3a.3B.3c.3B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy milde Open-borsten, / En herten die seer dorsten Gy Mannen van verstande  
Gij mannen van verstand
MRozenknop1667 (1667), p178 [nr. 94]
.3a.3a.3B.3c.3B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenThyrsis gheheele nachten, / Deed' weenende syn klachten Ghy mannen van verstanden. &c.  
Suetmans, Petrus | Klacht-Liedeken van [...] Gij mannen van verstand
BMoeselken1659 (1659), p110 [nr. 38]
.3a.3a.3B.3c.3B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy mannen van verstande, / Die 't drincken acht [...] Homme de grand prudence. &c.  
Suetmans, Petrus Gij mannen van verstand
BMoeselken1659 (1659), p149 [nr. 51]
.3a.3a.3B.3c.3B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKen wil geen meijskens vrijden / daer ick soude [...] [geen wijsaanduiding]  
Bauwens, Denijs | Een Aude liedeken [...] Gij mannen van verstand
HsGeUB 1485 (1661-1668), f2v [nr. 3]
.3a.3a.3B.3c.3B.3cAdieu schoon lief verheven, / die mijn jonck hert [...] mannen van verstande  
Een nieu liedeken Gij mannen van verstand
HsGeUB 1485 (1661-1668), f3v [nr. 4]
.3a.3a.3B.3c.3B.3cO! Moedelooze zotten, / Die steets u laat bespotten Gy harsselooze zotten  
Ontydige roem Gij mannen van verstand
Crook NiHoSp1732 (1732), p352 [nr. 87]
.3a.3a.3B.3c.3B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letterenphillis ick moet het u klaagen / hoe ick mijn [...] dat mijn jupijn quam nooden  
Gij mannen van verstand
HsAmTB 205F34 ([16xx][2e helft 17e eeuw]), f15v [nr. 6]
.3a.3a.3B.3c.3B.3cGhij mannen van verstande / het drincken is geen [...] [geen wijsaanduiding]  
Suetmans, Petrus] | Drincklietien Gij mannen van verstand
HsDHaKB 133K46 (1657-1671 [ca.]), f33r [nr. 29]
.3a.3a.3B.3c.3B.3cLiefwaarde maaght, Dorinde, / Die 'k als mijn [...] Filis ik moet het u klagen  
Gij mannen van verstand
ClioCiter1669 (1669), p130 [nr. 43]
.3a.3a.3B.3c.3B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat hondert duyzend schande, / Wie heeft dit [...] Gy Mannen van Verstande  
Verlove, K.] | Hekel-Lied aen de [...] Gij mannen van verstand
Meibloem1734 ([1721-1748 ca.]), p80 [nr. 42]
.3a.3a.3B.3c.3B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDat mijn Jupijn quam noden / int midden van de Goden [geen wijsaanduiding]  
Overbeke, Aernout van] Gij mannen van verstand
HsAmTB 205F34 ([16xx][2e helft 17e eeuw]), f8r [nr. 3]
.3a.3a.3B.3c.3B.3cDat my Jupijn quam noden / In 't midden van de Goden [geen wijsaanduiding]  
Overbeke, Aernout van | Tot den HEER N.N. [...] Gij mannen van verstand
Overbeke GW1678 (1678), p45 [nr. 15]
.3a.3a.3B.3c.3B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDat mij Jupijn quam noden / int midden van goden Ghij mannen van Verstande  
Overbeke, Aernout van Gij mannen van verstand
HsDHaKB 133K46 (1657-1671 [ca.]), f34r [nr. 30]
.3a.3a.3B.3c.3B.3cWat hondert duyzent schande, / Wie heeft dit [...] Gy Mannen van Verstande  
Hekel-Lied aan de Vinder van't Verdrietig KAARS WERKEN Gij mannen van verstand
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p9 [nr. 3]
.3a.3a.3B.3c.3B.3cDry Wyse zyn ghe-komen, / Door raed by hun ghe-nomen Homme de grand prudence  
Vleeschoudere, P. | Nieuw Ghe-sangh van [...] Gij mannen van verstand
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p41 [nr. 13]
.3a.3a.3B.3c.3B.3cAls Jesus was ghe-boren / Van een maeghd uyt-verkoren Homme de grand prudence  
Vleeschoudere, P. | Ander Gheestelyck [...] Gij mannen van verstand
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p50 [nr. 16]
.3a.3a.3B.3c.3B.3c


17 results

tabelbreedte