Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanBataefsche Veldt-Goddinne, / Om wien ick met gheklagh Verdwaelde Coninginne  
Krul, J. | Liedeken Verdwaalde koningin
Krul AL1627 (1627), p151 [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3d.2E.2E.3dIck klaegh, ick treur, ick quijn, / Ick wentel in [...] Soo't begint  
Krul, J. | Liedeken Ik klaag ik treur ik kwijn
Krul AL1627 (1627), p154 [nr. 2]
.3A.3B.3A.3B.3C.3C.2D.2D.3E.4ESo drae de Zon / Sijn hooft begon Weest Nymph ghegroet  
Krul, J. Wees nimf gegroet
Krul AL1627 (1627), p158 [nr. 3]
.2A.2A.4B.4B.2C.3C.4D.4D.4E.4E.4F.4FJuffrou u Jeught / (Begaeft met hooghe deught) LA VOLAGE  
Krul, J. La volage
Krul AL1627 (1627), p160 [nr. 4]
.2A.3A.4A.2B.3B.4B.1C.1C.3D.2D.1E.6EDe blonde dagheraet / Verspreyt haer glans de [...] O schoone Crieclia  
Krul, J. Ach schone Cariclea
Krul AL1627 (1627), p164 [nr. 5]
.3A.5B.3A.5B.4C.4CVlieght snelle Winden haest voor heen / Na Charileen ROGIER BON TEMPS  
Krul, J. | LIEDTJEN Op dit [...] Grâce au bon petit Jésus
Krul AL1627 (1627), p168 [nr. 6]
.4A.2A.4B.2c.2c.2BHet lodderlijcke Light / Van u jentiel gesight L'ORANGE  
Krul, J. L'Orangère
Krul AL1627 (1627), p177 [nr. 7]
.3A.3A.4B.4B.1c.1c.2D.3D.1e.1e.5DOnlanghs gheleden eer dat de Zon / Van 's Hemels [...] So't begint  
Krul, J. Onlangs geleden eer dat de zon
Krul AL1627 (1627), p180 [nr. 8]
.4A.4b.4b 4C 4C 4D 4D 2e 2e 5DEerbiedighe Goddin,wiens gheest tot slapen [...] Fortuyn eylaes bedroeft  
Krul, J. Fortuin helaas
Krul AL1627 (1627), p183 [nr. 9]
.6A.6A.6B.6BSo men oyt twee Zielen vonde / Die door trouheyd [...] Yets moet ick u Laura vraghen  
Krul, J. | Op de getrouwe,als [...] Iets moet ik u Laura vragen
Krul AL1627 (1627), p191 [nr. 10]
4a 4a 4B 4c 4c 4BO soete brandt der minne, / Die in mijn hert u [...] Si tanto gratiosa  
Krul, J. Sei tanto graziosa
Krul AL1627 (1627), p193 [nr. 11]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2dOorsaeck van myn vreughde / Is myn brandt te blussen Pronckje van de Maeghden  
Krul, J. | Dit's ghemaeckt (om [...] Pronkje van de maagden
Krul AL1627 (1627), p196 [nr. 12]
3a 3b 3a 3b 3b.3C.1d.1d.1e.1e.2CLaet u teere Telghjes buygen / Spraeckeloos geboomt Si ceste Malheureuse  
Krul, J. Si cette malheureuse bande
Krul AL1627 (1627), p199 [nr. 13]
4a 3B 4a 3B.2C.2C.4CAls ick Lasurigh blaeu het Veldt / Met dau sagh [...] En fin celle qui j'aymé tant, &c.  
Krul, J. Enfin celle que j'aime tant
Krul AL1627 (1627), p201 [nr. 14]
.4A.3b.4A.3b.3C.2CBerst bracke traentjes uyt / Met snelle stroomen Om een die ick bemin  
Krul, J. Dimmi donna crudel
Krul AL1627 (1627), p205 [nr. 15]
.3A.2b.3A.2b.5c.3D.3D.3D.2cIets moet ick u Boompjes vraghen, / Mits dat ghy [...] Yets moet ick u Laura vraghen  
Krul, J. | Herders-Claght Iets moet ik u Laura vragen
Krul AL1627 (1627), p208 [nr. 16]
4a 4a 4B 4c 4c 4BWas ick een Coninginne / Hier op der Aerd Van Catrijntje  
Krul, J. | T'samen-Gesangh: [...]
Krul AL1627 (1627), p216 [nr. 17]
.3a.2B.3a.2B.4C 4D 4D 4E.4EDoor 't verloopen van de tyden / Keert de [...] Phyllis quam Phylander teghen  
Krul, J. Phyllis kwam Philander tegen
Krul AL1627 (1627), p219 [nr. 18]
4a 4B.3a.3B 4C 4CGRUCELLA die ghekroonde teepels tooght, / Waer [...] PERIOSTA  
Krul, J. Periosta
Krul AL1627 (1627), p222 [nr. 19]
.5A.5B.5A.5B.5C.5CTover-kunsjes,dert'le Min / Die de sin Schoonste Nimphe van het Woudt  
Krul, J. | Cupidoos Dans-Liedt Schoonste nimf van het woud
Krul AL1627 (1627), p225 [nr. 20]
4A 2A 4b 4C 2C 4b'Kheb Laura wel eer / In d'over-schoone vlockjes Lief-locksters van de Min  
Krul, J. Come shepherds deck your heads
Krul AL1627 (1627), p230 [nr. 21]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3dHier coom ick voor u deur, Goddin, door hoop [...] Vaert wel Scepters, etc.  
Krul, J. Esprits qui soupirez
Krul AL1627 (1627), p236 [nr. 22]
.6a.6B.6a.6BEylaes! wat dwinght mijn swack ghemoedt / Tot [...] Wackere Voetjes, etc.  
Krul, J. Grâce au bon petit Jésus
Krul AL1627 (1627), p238 [nr. 23]
.4A.2A.4B.2c.2c.2BLaest als ick quam, Gedreven door de Min, / 't [...] De Enghelsche Fortuyn  
Krul, J. Engelse fortuin
Krul AL1627 (1627), p241 [nr. 24]
.2A.3B.2A.3B.2C.3D.2C.3DIck weet niet wat mijn schort, / En wat mijn [...] Ick schou de Wereldt aen  
Krul, J. Lofzang van Maria
Krul AL1627 (1627), p244 [nr. 25]
.3A.3A.3b.3C.3C.3bOCH! wat port myn jongher hert / Tot de smert Schoonste Nimphe van het Woudt  
Krul, J. Schoonste nimf van het woud
Krul AL1627 (1627), p248 [nr. 26]
4A 2A 4b 4C 2C 4bHa Vyandin! die lust in't moorden schept, / Met [...] PERIOSTA  
Krul, J. Periosta
Krul AL1627 (1627), p250 [nr. 27]
.5A.5B.5A.5B.5C.5CGheen anghst, gheen noot, / Gheen nijdt, hoe groot Uut Liefden ziet,, lyd'ick verdriet  
Krul, J. | Vriendschaps-verbondt Een lied eerbaar
Krul AL1627 (1627), p254 [nr. 28]
.2A.2A.3b.2C.2C.3bLommer laet u Lootjes buyghen, / Door de koele [...] Yets moet ick u Laura vraghen  
Krul, J. Iets moet ik u Laura vragen
Krul AL1627 (1627), p257 [nr. 29]
4a 4a 4B 4c 4c 4BRyst uyt den slaep, rijst op Aurora soet, / Op [...] Wanneer ick slaep, etc.  
Krul, J. Wanneer ik slaap
Krul AL1627 (1627), p259 [nr. 30]
.5A.5A 3B 3B 3C 3C 4d,4d


1-30 of 32

first
next 2
last

tabelbreedte