Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanRyn-Nimphje! die met snelle stroomen glyt / Hier [...] La Chime  
Ronsaeus La Chime
VMinneg1622 ([1622]), f1r [nr. 1]
.5A.5B.5A.5B.4C.4C.2D.2D.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPronckje van dees Maechden / Heyl moet u ghemoeten Phillis schoonste Phillis  
Pronkje van de maagden
VMinneg1622 ([1622]), f1v [nr. 2]
3a 3b 3a 3b 3b 3C.1d.1d.1e.1e 3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaerom hooch waerde schoone Maecht / Die de [...] Onlanghs lach ick in fantasy  
Voskuyl, M.P.] / 't Verkeert haest [naamspreuk] Laatstmaal lag ik in fantasie
VMinneg1622 ([1622]), f2r [nr. 3]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch Jutje Lubbers lieve Wijf / Wat zie ick voor [...] Als 't begint  
Het vinnige stralen van de zon (VAR)
VMinneg1622 ([1622]), f2v [nr. 4]
.4A.3b.4A.3b.2C.2C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoonder Roosimonde, heb ick noyt bevonde / Dat [...] Alst begint  
Een voor al [naamspreuk] Schoonste Rozemond
VMinneg1622 ([1622]), f3r [nr. 5]
3a 3a 2B 4B 4C 4C.2D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMarion mijn lieve leven / Cond u Titer ghy begheven Yets moet ick u Laura vraghen  
Voskuyl, M.P.] / 't Verkeert haest [naamspreuk] Iets moet ik u Laura vragen
VMinneg1622 ([1622]), f4r [nr. 6]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMarten maet, ick weetje raet / Te comen by een Vryster Ick sie wel, al gaeje snel  
Roosendael, I.P. Hansje sneed het koren
VMinneg1622 ([1622]), f4r [nr. 7]
2A.2A.3b.2C.2C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCupido t' cleyne Wicht, heeft my ter neer ghevelt [...] La Morisque  
Toont oock liefde / Toon ook liefde La Morisque
VMinneg1622 ([1622]), f4v [nr. 8]
.3A.3B.3A.3B.3A.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSeght my o schoonste Nimphelijn / Wand'lend' in [...] La Bergere  
Toont oock liefde [naamspreuk] Zeg mij wel schoonste nimfje ?
VMinneg1622 ([1622]), f5r [nr. 9]
.4A.3b.3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch moord'resse! straffe Hard'rinne! / Waer heene [...] Als 'tbegint  
Robbertsz., J. | Een nieu Liedeken Ach moorderes
VMinneg1622 ([1622]), f5r [nr. 10]
4a.4B 4a 4B.3B.5C 4d 4C.3C.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVenus Goddinne ach hemelsche vrou / Deert u niet [...] Vande Enghelsche klocke dans  
Een voor al [naamspreuk] Engelse klokkedans
VMinneg1622 ([1622]), f6r [nr. 11]
.2a.3B.3C.2a.3B.3C.1D.1D.3E.5E.4f 4G 4G 4f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenT' soet ghevoghelt hoort me singe / In het Wout Tiereliere dart'le diere  
Voskuyl, M.P.] / 'T verkeert haest [naamspreuk] Est-ce Mars
VMinneg1622 ([1622]), f6v [nr. 12]
4a 2B 4a 2B 2C 2C 2C.3D.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenT' ouwe Jaer dat is vergaen / 'T nieuwe dat comt [...] Wie wil hooren een nieu Liet, Van een Boer [...]  
Hooft, W.D.] / Een [...] | Jaer-Liedt int Sot Ga hem toe
VMinneg1622 ([1622]), f7r [nr. 13]
4A 4A 3b 3b.2C.2C.3b.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEn ken hier niemant Gerridon / Dan die dit singht [...] 't Voer een Kuypertje Kuypen  
Roosendael, I.P. | 't Peuselaertje Het voer een kuiper kuipen
VMinneg1622 ([1622]), f8r [nr. 14]
.4A.3B.4A.3B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck heb ghesint een Nimphe schoone / Die boven [...] Quel faulx courage te sur monte  
Zal ik nog langer in hete tranen ?
VMinneg1622 ([1622]), f8v [nr. 15]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDryft u Schaepkens heene / Inde groene Wey Avant que l'Aurore  
Ronsaeus Avant que l'aurore
VMinneg1622 ([1622]), f9r [nr. 16]
3a 3B 3a 3B.3C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer Tyter vlucht ghy dus troosteloos heenen / [...] Franse Courante  
Een voor al [naamspreuk] Tyter waar vliedt gij dus troosteloos heen
VMinneg1622 ([1622]), f9r [nr. 17]
.4a.5B.4a.5B 3C 3C.1d.4E 3E.1d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch Moertjen lief ic moetet jou seggen / Ick kan [...] Fytje Floris  
Hooft, W.D. | 'tSamen-spraeck [...] Fietje Floris mijn speelmeisje (1)
VMinneg1622 ([1622]), f9v [nr. 18]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch schoone Kerieckela Alst begint  
Robbertsz., J. Ach schone Cariclea
VMinneg1622 ([1622]), f10r [nr. 19]
.3A.5B.3A.5B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJan Saly, Jan Saly, hoe dus verby / Wel Luytrust, [...] Ammerilletje myn vriendin  
Hooft, W.D. | Twee-spraeck [...] Amarylletje mijn vriendin
VMinneg1622 ([1622]), f10v [nr. 20]
4A 4A 4B 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhelijck den Mey verheught / Den Mensch syn corte leven Hoe sou ick swyghen siet van mijn Bruygom te [...]  
Ick laet, die haet [...] | Meyliedt Moi et mon compagnon
VMinneg1622 ([1622]), f11r [nr. 21]
.3A.3b.3A.3b.2C.3C.2C.2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn schoon hoe dus alleen / Waer wild' ghy heenn treen Questa dolce serena  
Ronsaeus Questa dolce sirena
VMinneg1622 ([1622]), f11v [nr. 22]
.3A.3A 2B 2B 2c.3A.3D.3D 2E 2E 2c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTerwyl ons Schaapkens scheeren / De soete klaverwey De Voghelen inder Muyten  
Alleen de Hoope [naamspreuk] De vogeltjes in de muiten
VMinneg1622 ([1622]), f11v [nr. 23]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaestmael int kriecken van den dach / Soo ick uyt [...] Bettheken voer nae Bethelemoer  
Een voor al [naamspreuk] La Dauphine
VMinneg1622 ([1622]), f12r [nr. 24]
.4A.4A.1b.1b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu onlanghs even eer de Son / Snoepte dauws [...] Int voor-Jaer eer Auro brack uyt  
Nummer groot genoch [...] | Jaersliet Silvester in de morgenstond
VMinneg1622 ([1622]), f12v [nr. 25]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d.5C.3d.7E.7E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKeert weder gulde tydt, door nydt / Noch af-keer [...] De Mey die comt ons by,, seer bly  
Mocht ick, ick sou [naamspreuk] De mei die komt ons bij zeer blij
VMinneg1622 ([1622]), f13r [nr. 26]
.3A.1A.5B.3C.1C.5B.3D.3D.4E.2F.2F.2E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl waer ick soo bemint als d'algoedighe Goon / [...] Als ick uyt wandelen gae  
Bredero, G.A.] / 't [...] | Dochters Liefdens Liedt Als ik uit wandelen ga
VMinneg1622 ([1622]), f14r [nr. 27]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWack're Herders vrolijc, luchtich aender heyde / [...] Inden Haech int Voorhout  
Mocht ick, ick sou [naamspreuk] In Den Haag in het Voorhout
VMinneg1622 ([1622]), f14v [nr. 28]
3a 3b 3a 3b 2C.2C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOnlanghs ick savonts ginck / Ick weet serteyn wel waer Orange  
Ick laet,, die haet [naamspreuk] L'Orangère
VMinneg1622 ([1622]), f14v [nr. 29]
.3A.3B.2B.2B.2B.2B.1c.1c.2D.3E.1f.1f.5E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer mach nu t'Herdertje wesen / Die myn syn [...] La Maurice  
La Maurice
VMinneg1622 ([1622]), f15v [nr. 30]
.4a.4a.2B.4B.3C.3C.2D.2D 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 89

first
next 30
last

tabelbreedte