Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scan't Geslepen Stael en 't donderende Schut / [...] Di moy di moy birene mon amy  
Veen, Jan van der | Eerste ZINNE-BEELDT Dis-moi dis-moi Birenne
Veen ZB1642 (1642), p4 [nr. 1]
.5A.5b.5A.5b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Roem-Basuynne klinkt veer over alle stranden / [...] Esprits qui soupires, &c.  
Veen, Jan van der | Twede ZINNE-BEELDT Esprits qui soupirez
Veen ZB1642 (1642), p8 [nr. 2]
.6a.6B.6a.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaat Musa swart bewolkt sich inden rouwe stellen [...] Esprits qui souspirez  
Veen, Jan van der | 't Derde ZINNE-BEELDT Esprits qui soupirez
Veen ZB1642 (1642), p12 [nr. 3]
.6a.6B.6a.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDes waerheyts schijn, de schoon vermomde loogen / [...] Vanden 79. Psalm de Heydenen sijn in u Erfdeel &c.  
Veen, Jan van der | 't Vierde ZINNE-BEELDT Psalm 079 Datheen
Veen ZB1642 (1642), p16 [nr. 4]
.5a.5a.5b.5b.3C.3C.3d.3E.3E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDat jeder-een besagh het sijnn' / In 't Cristalijn Quand la bergère va aux Champs  
Veen, Jan van der | 't Vijfde ZINNE-BEELDT Grâce au bon petit Jésus
Veen ZB1642 (1642), p20 [nr. 5]
.4A.2A.4B.2c.2c.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Leugen is het eenigh zaadt / Waar uyt dat sijn [...] Als ik sink in myn eygen grondt  
Veen, Jan van der | 't Seste ZINNE-BEELDT Het waren twee gespelen goed
Veen ZB1642 (1642), p24 [nr. 6]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCom Musa com help my vertoonen / De vruchten [...] Kost ik de Mane-schijn Bedecken  
Veen, Jan van der | 't Sevenste ZINNE-BEELDT Kon ik de maneschijn bedekken
Veen ZB1642 (1642), p28 [nr. 7]
.4a.4B.4a.4B.3C.3C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Vroome Tongen al te saemen / Die inde gansche [...] Kost ik de Mane-schijn Bedecken  
Veen, Jan van der | 't Achste ZINNE-BEELDT Kon ik de maneschijn bedekken
Veen ZB1642 (1642), p32 [nr. 8]
.4a.4B.4a.4B.3C.3C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSpitst u myn teere breyn wilt jets beraemen / Om [...] Om een die ik bemin &c.  
Veen, Jan van der | 't Negende ZINNE-BEELDT Dimmi donna crudel
Veen ZB1642 (1642), p36 [nr. 9]
.5a.5a.5b.3C.3C.5b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGewoont' werdt vaak een twede qua Natuyre / En [...] Om een die ik bemin &c.  
Veen, Jan van der | 't Tiende ZINNE-BEELDT Dimmi donna crudel
Veen ZB1642 (1642), p40 [nr. 10]
.5a.5a.5b.3C.3C.5b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Raesende Martis, die gal en Spat bedekt / En [...] Courante sarbande  
Veen, Jan van der | 't Elfde ZINNE-BEELDT Courante sarabande
Veen ZB1642 (1642), p44 [nr. 11]
.5A.5A.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEer en deughdt is 'slevens luyster / Daar in moet [...] Rosemonde lagh ghedoken  
Veen, Jan van der | 'tWaelfde ZINNE-BEELDT Rozemond die lag gedoken
Veen ZB1642 (1642), p48 [nr. 12]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet Oogh bereykt wel scheyn der menschen / En 't [...] De pyn van Tirsus is verdweenen  
Veen, Jan van der | 'tDerthiende ZINNE-BEELDT Hoe lig ik hier in deze ellende ?
Veen ZB1642 (1642), p52 [nr. 13]
.4a.4B.4a.4B.4c.4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO ghy onbedaarde die nummer denkt o'pt Graf / [...] Castor en Pollux  
Veen, Jan van der | 'tVeerthiende [...] Ik wil van deze avond
Veen ZB1642 (1642), p56 [nr. 14]
.6A.3b 4b 4A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCrachtig woort uyt 'sHemels gulden Troon / 'tgunt [...] Amaril die door u fier gelaet  
Veen, Jan van der | 'tVijfthiende [...] Ballet d'Alkmaar
Veen ZB1642 (1642), p60 [nr. 15]
8a 6B 8a 6B 3C 3C 5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'tNatuirlijk quaat, dats drinken speelen / En Hoerery Coridon waar hebt ghy ghelaaten. &c.  
Veen, Jan van der | 'tSesthiende ZINNE-BEELDT Branle Parthenice ?
Veen ZB1642 (1642), p60 [nr. 16]
.4a.2B.4a.2B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen wreek-lust baart de nyt, het wreeken een [...] Cupido geef my raedt &c.  
Veen, Jan van der | 'tSeventhiende [...] Cupido geef mij raad
Veen ZB1642 (1642), p68 [nr. 17]
.6a.6a.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Is waardich met een vreemt geluyt / Den [...] Ghy lodderlyke Nimphen soet  
Veen, Jan van der | 'tAchthiende ZINNE-BEELDT Een meisje had een ruiter lief
Veen ZB1642 (1642), p72 [nr. 18]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy syt o Rijkaart groot van goedt / Maer cleyn [...] Als voorgaende  
Veen, Jan van der | 'tNegenthiende [...] Een meisje had een ruiter lief
Veen ZB1642 (1642), p76 [nr. 19]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWiens oogh in Silo claar en suyver is gewassen / [...] O Nacht jaloursche Nacht  
Veen, Jan van der | 'tWintichste ZINNE-BEELDT O nacht jaloerse nacht
Veen ZB1642 (1642), p82 [nr. 20]
.6a.6B.6a.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Den wijsen en den cloecken / Teophrastus, heeft [...] Rosemonde lagh gedooken  
Veen, Jan van der | 'tEen-en-twintichst [...] Rozemond die lag gedoken
Veen ZB1642 (1642), p88 [nr. 21]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDat onder praal of prachtigheyt / Schuylt [...] Vrindinne die de schoonste zyt  
Veen, Jan van der | 'tWe-en-twintichste [...] Al hebben de prinsen haar wens
Veen ZB1642 (1642), p94 [nr. 22]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoon 'sHeeren geeft de sulk' begaaft / Met [...] Egipten-Landt  
Veen, Jan van der | 'tDrie-en-twintichs [...] Egypteland
Veen ZB1642 (1642), p100 [nr. 23]
.4A.4b.4A.4b.5C.7C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhelijck der vroeden spraak / Geeft angenaam vermaak Lof-zang Maria  
Veen, Jan van der | 'tVier-en-twintichs [...] Lofzang van Maria
Veen ZB1642 (1642), p106 [nr. 24]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Rymt sonder dicht, het sticht, en leerdt / Dat [...] Wat heeft ons Hart een vreucht  
Veen, Jan van der | 'tVijf-en-twintichs [...] Te mei als alle vogels zingen
Veen ZB1642 (1642), p112 [nr. 25]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie billik na behoor de Roede heeft ghesleten / [...] Cupido geeft my raadt  
Veen, Jan van der | 'tSes-en-twintichst [...] Cupido geef mij raad
Veen ZB1642 (1642), p118 [nr. 26]
.6a.6a.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy die u veel vermeet / En meerder waant als weet C'est trop courir les eaux  
Veen, Jan van der | 'tSeven-en-twintich [...] C'est trop courir les eaux
Veen ZB1642 (1642), p124 [nr. 27]
.3A.3A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen jongen Heldt Philippi Zoon / Veel Kroonen [...] O Venus wat is dat geseyt  
Veen, Jan van der | 'tAcht-en-twintichs [...] O Venus wat is dat gezegd
Veen ZB1642 (1642), p130 [nr. 28]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Heer en wil't niet weeten / Maar kendt my [...] Godt groet u Meulenarinne  
Veen, Jan van der | 'tNegen-en-twintich [...] De molenarin ?
Veen ZB1642 (1642), p136 [nr. 29]
.3a.3B.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVeranderingh van tyden een ander leeven baardt / [...] Het daeget uytten Oosten  
Veen, Jan van der | 'tDartichste ZINNE-BELDT Het daagt in de oosten
Veen ZB1642 (1642), p142 [nr. 30]
.6A.6A.3b 2b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 79

first
next 30
last

tabelbreedte