Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanAch! Bruygom waarje hier / Soo had ik eerst mijn tier O! Cromwel  
Dalen, J. van | Liedtje op 't Printje O Cromwell
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p13 [nr. 1]
.3A.3A.6A.3B.3B.1c.1c.2D.1e.1e.2D.1f.1f.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Stroom Godt van den Amstel-vliedt! / Waer isser [...] Ghebuurtje seght, wat schrijft, &c.  
Keusers, M. | Burger Jacht-luyden [...] Broertje maat wat zegt ?
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p17 [nr. 2]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d,4C,4C.2E.2E.4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Gy die 't werelts-recht / Verheft, en weder slecht O Cromwel, &c.  
Bara, J. | KONING KAREL de II [...] O Cromwell
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p21 [nr. 3]
.3A.3A.6A.3B.3B.1c.1c.2B.1d.1d.2B.1e.1e.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNa dat Auroraas glans verscheen, / Vermaakten ik [...] Courante Monsieur  
Jonge, M.W. de | De VYF SINNEN, 't GESICHT Courante monsieur
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p26 [nr. 4]
.4A.6A.5B.4B.5B.4c.4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k Vernam terstont een gloet, / Waar door dat [...] Wie is soo koel van hart  
Jonge, M.W. de | DE REUCK
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p26 [nr. 5]
.3A.3A.2B.3C.2D.3C.3E.5E.4f.3G.3G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJUPYN gheen Nectar smaakt / Die meerder vermaakt, [...] La Vignone, &c.  
Jonge, M.W. de | DE SMAAK La Vignonne
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p27 [nr. 6]
.3A 3A.3A.2B.2B.4B.1c.1c.1D.1D.2D.2E.2E.4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOrpheus, Pan, of Phebus-Spel klonck noyt / Gelijk [...] Kom mijn Flora schoonste Veldt Godin  
Jonge, M.W. de | 't GHEHOOR Kom mijn Flora schoonste veldgodin
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p28 [nr. 7]
5A.5A.5B.2C.3C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck voelde strack mijn hert van liefde blaken, / [...] Galjaerde de Vos, &c.  
Jonge, M.W. de / Vos, de | 't GHEVOEL Gaillarde de Vos
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p29 [nr. 8]
.5a.5B.2c.2B.2c 3B.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck heb my voorgenomen / Te vragen wat u schort Verdwaelde Koninginne, &c.  
Keusers, M. | Ongebonde KLOOSTER-KEUR Verdwaalde koningin
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p31 [nr. 9]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3d.2E.2E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Herders op het Velt / Waren geheel ontstelt De Doodt van Phaeton  
Ik drink de nieuwe most
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p35 [nr. 10]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.2D.2D 3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanneer ick eens te bier wil gaen, / 't Is voort [...] O Goddelijcke Galathee, &c.  
Keusers, M. | Om ses Stuyvers, [...] Florida zo het wezen mag ?
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p37 [nr. 11]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSoeters, kom op 't yser-klappen / Nu met vreughde [...] Als de Zon zijn bruyne Daken  
Jong, M.W. de Als Atalante doden maakte
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p39 [nr. 12]
4a 3a.7B.2C.2C.2a.2D.2D.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck hoor verheughd de Hemels Reyen / Gods groote [...] Nu stelt het puyk van, &c.  
Nieu-Jaars VREUGHD' Over de Geboorte JESU CHRISTI Nu stel het puik van zoete kelen
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p42 [nr. 13]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHy, die de Turksche halve-manen / Gesloopt heeft, [...] O Kars-nacht! &c.  
Bara, J. | Nederlands [...] O kerstnacht schoner dan de dagen
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p44 [nr. 14]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSal dan 't onweder,, nimmer bedaren / Dat my tot [...] Schoonste Lerinde, &c.  
Keusers, M. | Min en tegen-sin Schoonste Lerinde
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p49 [nr. 15]
.2a 2b.4C.2a 2b.4C 5d 3d.3C.5d 3d.3C.5E.5E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWitte Duyfje / Die met u soet gezwier Godt der Minne, &c  
Keusers, M. | SANGH Op de naem [...] Repicaban ?
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p51 [nr. 16]
2a.3B.3B.3B.2c 2d.1d.2a.2B.2a.2a.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHa waerde Bruylofts uyr / Mijn hartje dat voelt [...] La Vignone  
Dalen, J. van | Drie suchjes van [...] La Vignonne
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p53 [nr. 17]
.3A.5A.2B.2B.4B.1c.1c.1D.1D.2D.2E.2E.4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat geeft het schimpen vuyl gespuys / In 't vuns [...] Wat heeft den Amstel al gespyus, &c.  
Bara, J. Wat heeft de Amstel al gespuis
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p55 [nr. 18]
.4A.4A.4B.3c.4B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck die, met Zee-geweld, mijn luck / Heb, by [...] O Flora ydel is uw roem!  
Bara, J. | De GEEST van JOAN [...] Si vous ne voulez me guérir
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p58 [nr. 19]
.4A.4b 3b 3A.4C.5C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTerwijl dat een ander leydt en slaapt / Op 't [...] O Weyntje! &c.  
Jonge, M.W. | Burgers [...] O Wein was bist du
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p60 [nr. 20]
.5A.7A.3B.3B.3c.3B.3c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Trouwen! ghy brengt my in 't verdriet / [...] O wijne! doe bust wol, &c.  
Waltes, M. | JAAPS Klaegh-Liedt, [...] O Wein was bist du
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p62 [nr. 21]
.4A.8A.3B.3B.3c.3D.3c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMoet ik dan in een zee, van druk en droefheit [...] Ghy Heyligheydtjes, &c.  
Jonge, M.W. de | Treur-ghesucht Van [...] Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p65 [nr. 22]
.6a.6B.3B.6a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeluckigh is dees dagh, / Door dien ick wenschen mach Gruselle, 'k bid u toeft  
N.M.V.D. Geboort-wensch Ik drink de nieuwe most
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p68 [nr. 23]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d 3B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe Konfrater zitje hier / Als een dorren droomer? Jeanneton  
Sweerts, H.] | YS-ZIEKE Baise-moi ma Jeanneton
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p69 [nr. 24]
4A 3b 4A 3b 4C 4C 3d 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLoop Vrijers loop ten Yze, / Loop volgh al me die wijze Het Maantjen scheen zo helder  
Sweerts, H. | Vier- en Bier-Ziekke Het maantje scheen zo helder
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p71 [nr. 25]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat Noorde wint en bulder-buy / Doet Neerlandts [...] De middagh Zon gaf geen gebloos  
Keusers, M. | Treur-sangh Over de [...] Silvester in de morgenstond
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p73 [nr. 26]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d.4C.3d.7E.7E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEens doen de bruyne Wolck-godin / Met duyzenden [...] Doen het Orpheus Bruyloft was, &c.  
Keusers, M. | Laetdunckende WANDELAER Silvester in de morgenstond
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p76 [nr. 27]
.4a.3b.4a.3b.4C.3d.4C.3d.7E.7E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSal Celimor alleenigh dan / Dus leven sonder min Prins Roberts Mars, &c.  
Jonge, M.W. de | WISPELTURIGE Prins Robberts mars
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p78 [nr. 28]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet geestigh pronckje van de Jeught / Is hier ter [...] O eenigh voedtsel van mijn jeught, &c.  
Kits allemande
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p92 [nr. 29]
.4A.4A.4b.4b.4C.4C.3D.4E.4E.3D.3F.3F.4g 4g
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHey van daegh is 't Vastel-avont / Riep Hans [...] Kond ih durch tou lusten fliegen  
Vastel-avont Deuntje Mocht ik in de lucht vliegen
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p96 [nr. 30]
4A 4B 4A 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 81

first
next 30
last

tabelbreedte