Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanWien Neerlands bloed in de ad'ren vloeit, / Van [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Tollens, Hendrik] / [...] | No. 1. Volkslied Wie Nederlands bloed
NeZaBu(1)1834 (1834), [p5] [nr. 1] transcr.Wij leven vrij, wij leven blij, / Op Neerlands [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Brand van Cabauw, [...] | No. 2. Volkslied Wij leven vrij wij leven blij
NeZaBu(1)1834 (1834), [p9] [nr. 2] transcr.Wilhelmus van Nassouwen / Was onzer vad'ren lied [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
No. 3. Volkslied Partant pour la Syrie
NeZaBu(1)1834 (1834), [p12] [nr. 3] transcr.De Koning leev'! de Koning leev'! / Zoo klinken [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Tollens Cz., H.] / [...] | No. 4. 's Konings [...] De Koning leve
NeZaBu(1)1834 (1834), [p14] [nr. 4] transcr.Het oude lieve Vaderland, / Hurah, hurah, hurah [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
No. 5. Jagerslied De jagers van Van Dam
NeZaBu(1)1834 (1834), [p18] [nr. 5] transcr.'t Blij hoezee worde aangeheven, / Davrend rollet [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Andriessen, J.E.] | No. 6. Matrozenlied Het blij hoezee wordt aangeheven
NeZaBu(1)1834 (1834), [p22] [nr. 6] transcr.Gezondheid! klinkt in 't rond, / Ja, Vrienden! [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
No. 7. Gezondheid, Vrienden! God save the king
NeZaBu(1)1834 (1834), [p26] [nr. 7] transcr.Welkom Vrienden! bij elkander [2 bis] / Heffen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
No. 8. Amicitia Welkom vrienden bij elkander
NeZaBu(1)1834 (1834), [p28] [nr. 8] transcr.Doet alles matig: is de les, / Die Grootpapa [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
No. 9. Matigheid. De wereld is in rep en roer
NeZaBu(1)1834 (1834), [p30] [nr. 9] transcr.Het starrenlicht verspreidde een flaauwen gloed / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
No. 10. Schildwacht. Schildwacht
NeZaBu(1)1834 (1834), [p31] [nr. 10] transcr.Komt, zingen wij eens uit de borst, een lied! / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
No. 11. Opwekking tot Zingen. Al is ons prinsje nog zo klein (1)
NeZaBu(1)1834 (1834), [p33] [nr. 11] transcr.Zouden w'ons met zorgen kwellen, / Ons verdiepen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
No. 12. Opwekking tot Vreugde. Opwekking tot vreugde
NeZaBu(1)1834 (1834), [p34] [nr. 12] transcr.Wie in den loop van 't wisselvallig leven, / Zoo [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
No. 13. Vriendschap, Liefde en Wijn. Te bien aimer ô ma chère Zélie
NeZaBu(1)1834 (1834), [p37] [nr. 13] transcr.Onder vriendendak gezeten, / Bij een beker ouden wijn [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
No. 14. Drinklied, in een kring van jongelingen. Onder vriendendak gezeten
NeZaBu(1)1834 (1834), [p38] [nr. 14] transcr.Niets is op deze aarde bestendig, / Niets blijft [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Himmel, Friedrich [...] | No. 15. Gezelschapslied. Es kann ja nicht immer so bleiben
NeZaBu(1)1834 (1834), [p41] [nr. 15] transcr.Hoor vriend, hoor naar mijn lied ik wil van [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
No. 16. Lied der Wijsheid. Lied der wijsheid
NeZaBu(1)1834 (1834), [p42] [nr. 16] transcr.Nog bloeijen en blozen / De geurigste rozen [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
No. 17. Tijdgebruik. Nog bloeien en blozen
NeZaBu(1)1834 (1834), [p45] [nr. 17] transcr.Waant gij, wijl het beekje vloeit, / 't Zal [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
No. 18. Levensgenot. Levensgenot
NeZaBu(1)1834 (1834), [p47] [nr. 18] transcr.Laat ons eendragt zamen binden / Braven! vreugd [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
No. 19. Vriendenzang. Taptoe der mariniers
NeZaBu(1)1834 (1834), [p49] [nr. 19] transcr.Broeders 't is thans tijd van scheiden / 't Doel [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
No. 20. Canon voor 8 Stemmen, bij het eindigen [...] Broeders het is thans tijd van scheiden
NeZaBu(1)1834 (1834), [p51] [nr. 20] transcr.


20 results

tabelbreedte