Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Hansje sneed het koren

In het handschrift van Petrus Fabricius (begin zeventiende eeuw, nu in Kopenhagen KB) f86v staat de gehele tekst van wat bij ons bekend is als de wijsaanduiding 'Hansje sneed het koren was lang'. De bekende regel is het v3 van str4 van het lied in het liedboek van Fabricius, dat daar als beginregel heeft 'Idt is ein boicken kamen int landt'. Zie vooral: Roland Wohlfart, Die Liederhandschrift des Petrus Fabricius: Kgl. Bibl. Kopenhagen, Thott. 4841: eine Studentenliederhandschrift aus dem fruehen 17. Jahrhundert und ihr Umfeld. Muenster, 1989. (Volkskunde; Bd. 5). Oorspr. Dissertation Goettingen, 1989. p286; hier de integrale tekst. Op p447 een verwijzing naar de melodie. Blijkbaar zijn er twee notaties: één in mensuraalschrift en één luittabulatuur.
Zie ook Bolte 1887, p55-68. Op p3 van de muziekbijlage (na p160) 1 strofe van dit lied. Voor een reconstructie van de (oorspronkelijke) Nederlandse tekst, zie W. Krogmann, 'Het is een booiken komen in lant', in: Leuvensche bijdragen 43 (1953), p84-90.
In Matter 1979, p194, een helder overzicht van de muzikale bronnen. Of de tekst uit Nederland of Nederduitsland komt is niet duidelijk. De melodie is in Engeland populair geweest, dit blijkt uit notaties in onder meer het Fitzwilliam virginal book en liedbladen waarin 'Hanskin' als wijsaanduiding voorkomt.

first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanHet soude gaste ten ooereloch vaeren / Ten [...] hansje snee dat koere was lanck  
Hansje sneed het koren
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f25r [nr. 23]
.4A.3b.4A.3b
txtTis wonder wat de meisjes doen / Om eenen man te [...] hansje snee dat koeren was lanck  
Hansje sneed het koren
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f80v [nr. 68]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d.4C.3d.4E.3f.4E.3f
txtCourante [instr.] Courante   muzieknoot 
Hansje sneed het koren
HsThysius (1595-1630), f431r [nr. 768]Courante van Hansken [instr.] Courante van Hansken   muzieknoot 
Hansje sneed het koren
HsThysius (1595-1630), f435r [nr. 775][geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Hansje sneed het koren
HsThysius (1595-1630), f435r [nr. 776]Een blomken jent, seer excellent, / Staet in mijn [...] Tis wonder wat dees meyskens doen  
Boxtel, H.A. van Hansje sneed het koren
Boxtel LAR1597 (1597), f43r [nr. 32]
.2A.2A.3b.2A.2A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer, uwen Name, is groot eersame, / Wijdt [...] Het spruyt een bloemken aen geen landouwe  
Mander, Karel van] / Een is noodich [naamspreuk] Hansje sneed het koren ?
Mander Harp1599 (1599), p32 [nr. 8]
.2a.2a.2B.2a.2B.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHansken is so fraeyen [instr.] Hansken is so fraeyen   muzieknoot 
Hove, Joachim van den Hansje sneed het koren
I-Hove Flor1601 (1601), f110r [nr. 19]Op desen dach al sonder geclach,, / Zoo willen wy [...] [geen wijsaanduiding]  
Spoelberch, Willem van | Een Liedeken van [...] Hansje sneed het koren
Spoelberch NGR1603 (1603), p25 [nr. 8]
.2A.2A.3b.2A.2A.3b
txtHout al te samen hant aen hant, / Ick sal u [...] Hansken is soo fraeyen ghesel, Hy salt soo [...]  
Janssens van [...] | Een nieu Liedeken Hansje sneed het koren !
Janssens NDGL1605 (1605), p137 [nr. 71]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt nu ghy Romanisten koen / Ut alle dees Contreyen Hansken sneet het koorn was lanc, etc  
Nieu Liedt, vervatende miraculen die onse Lieve [...] Hansje sneed het koren
Fruytiers WL1609 (1609), fD3r [nr. 2]
.4A.3b.4A.3bMagdalena die sonders / Laet ons al t'samen prijsen Van Courante Hansken, / Hansken sneet het [...]  
Singht dit ter eeren van sinte Magdaleene Die [...] Hansje sneed het koren
Spoelberch GD1610 (1610), p30 [nr. 17]Op desen dach,, al sonder geclach,, / Zoo willen [...] Van Courante Hansken  
Spoelberch, Willem van] | Een niew Liedeken [...] Hansje sneed het koren
Spoelberch GD1610 (1610), p60 [nr. 39]
.2A.2A.3b.2A.2A.3bO droeve tyt ,, die ick verslyt / Met [...] [geen wijsaanduiding]  
Bredero, G.A. | GRYANE inde Gevangenis Hansje sneed het koren
Bredero G1616 (1616), p177 [nr. 6]
.2A.2A.3b.2C.2C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGheliefjes vry,, nu toontje blij,, hoe sit ghy [...] Hansken sneet, etc.  
Thalia. Vreughde-Sangh Hansje sneed het koren
GezMuzenLK1618 (1618), p3 [nr. 2]Als ick dit Boecxken had voleynd / Zo quam my in [...] Hansken sneed, het koren was lang  
Gherwen, A. van | Aan de botte verachters Hansje sneed het koren
Gherwen Fontein1618 (1618), f134v [nr. 104]
.4A.3b.4A.3bMyn lonckertjen,, mijn donckertjen / Hoe treckt [...] Hansgen sne het Coren, &c.  
Bergh, A. van den / [...] | Liedeken Hansje sneed het koren
Starter LH1620 ([1621, kort voor]), f89r [nr. 89]
a a b c c bIck sieje wel, al gaeje snel, / U in het bosch [...] Hansje sneed dat kooren was. &c  
Bredero, G.A. | VOOR-SANGH Hansje sneed het koren
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p489 [nr. 136]
.2A.2A.3b.2C.2C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO droeve tijdt,, die ick verslyt / Met [...] Hansje sneed dat Kooren was lanck  
Bredero, G.A. | EEN KLACH-LIEDTJEN Hansje sneed het koren
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p500 [nr. 141]
.2A.2A.3b.2C.2C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMarten maet, ick weetje raet / Te comen by een Vryster Ick sie wel, al gaeje snel  
Roosendael, I.P. Hansje sneed het koren
VMinneg1622 ([1622]), f4r [nr. 7]
2A.2A.3b.2C.2C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenU Minne gunst, is t'overkunst / O gey/e Herderinnetjes Hansje sneed het Kooren was lanck  
Hansje sneed het koren
VMinneg1622 ([1622]), f20v [nr. 42]
.2A.2A.3b.2C.2C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMagdalena die sonderss' / Laet ons al t'samen prijsen Van Courante Hansken  
F.G.S.B. / [...] | Een nieu liedeken, [...] Hansje sneed het koren
Parnassus1623 (1623), p65 [nr. 35]
.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer Jesus leydt sijn gasten aen / Ten dans [...] Courante Hansken  
Spoelberch, Willem [...] | Een nieuw Liedeken, [...] Hansje sneed het koren
Parnassus1623 (1623), p104 [nr. 62]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyns herten wenschen is altijt / Aen u mijn seer [...] Hansken sneet het Coren was lanck  
Het vijfde Liedeken Hansje sneed het koren
RijperLb1624 (1624), p10 [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat is den loop in d'aertsche baen / Meer dan een [...] Hansken sneet het Coren was lanck  
Het twee en taghentighste Liedeken Hansje sneed het koren
RijperLb1624 (1624), p195 [nr. 82]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlsoo wy nu begheven zijn, / Den smallen padt te treden Hansken is soo frayen Ghesel  
Hansje sneed het koren
Clock Lb1625 (1625), fLl4r [nr. 269]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTanghdeloose bolle Trijn / Die wringht de Kaes [...] [geen wijsaanduiding]  
Coster, S.? | Anne singht, [...] Hansje sneed het koren
Coster TB1627 (1627), p29 [nr. 1]
4A.3b 4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer uwen name,, is groot eersame, / Wijdt [...] Het spruyt een bloemken aen die Landouwe  
Mander, Karel van / Een is noodigh [naamspreuk] Hansje sneed het koren ?
Mander GH1627 (1627), p260 [nr. 108]
.2a.2a.2B.2a.2B.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Heere geeft dat elck behoeft, / Daer me dat [...] Hansken sneet, het Koorn was lanck  
Schickt u na den [...] | Een Tafel-liedeken Hansje sneed het koren
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p11 [nr. 1]
.4A.3b.4A.3bIck ken u wel, ô vande hel / Bestormer en verwinder Ick sie u wel, al loopty snel  
Revius, J. | Geboorte Hansje sneed het koren
Revius OYS1630 (1630), p186 [nr. 40]
.2A.2A.3b.2C.2C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *


1-30 of 98

first
next 30
last

tabelbreedte