Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Het was een fraai rijk burgerskindfirst line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanLaet ons den Heer met lof een eer, / Van zijn [...] Weest nu verheucht ghy jonge jeucht, Met [...]  
Janssens van [...] | Een nieu vrolijck [...] Het was een fraai rijk burgerskind ?
Janssens NDGL1605 (1605), p125 [nr. 65]
.2A.2A.3b.2A.2A.3b.3C.3C.2D.2D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl die haer schicken naer den tijt / Om eeuwich [...] Het was een fraey rijck Burgers  
Brauwer, M. de / [...] | Een nieu Liedeken Het was een fraai rijk burgerskind
Brauwer Schalmei1614 (1614), p443 [nr. 85]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons den Heer met lof en eer / Van sijn [...] Weest nu verheucht, ghy jonghe jeucht, met [...]  
XIII Een ander Tafel-liedt Het was een fraai rijk burgerskind ?
Paradijs GV1617 (1617), p22 [nr. 13]
.2A.2A.3b.2A.2A.3b.3c.3c.2D 2D 3cWaer blijft ghy nu met uwen roem, / O Roomsche [...] Het was een fray rijck Burghers kindt  
Telle, Reinier | DER [...] Het was een fraai rijk burgerskind
Telle ConKS1617 (1617), [p3] [nr. 1]
.4A.3b.4A.3b.3c.3c.2D.2D.3DElk kan sijn werk wel laten staen, / En flucx ter [...] Het was een fraey Rijck Borgers Kindt  
Telle, Reynier | Nieuwe-Jaer [...] Het was een fraai rijk burgerskind
Telle VZ1617 ([1617]), fB1r [nr. 5]
.4A.3b.4A.3b.3c.3c.2D.2D.3DAls Daniel zo moeten,, wy / U oock de Ere gheven Het was een fraay ryck borghers kind  
M.D.B / Tschickt u [...] | Nieu Bruyloft-Lied Het was een fraai rijk burgerskind
Gherwen Fontein1618 (1618), f11r [nr. 11]
.3a 1B.3c.3a 1B.3c.3c.3c.2D.2D.3DEen Ryck al-machtigh Konings kind / Die quam my [...] Het was een fraay ryck borghers kind  
N.K. / int net, op [...] | Een Gheestelyck Liedeken Het was een fraai rijk burgerskind
Gherwen Fontein1618 (1618), f31r [nr. 25]
.4A.3b.4A.3b.3c.3c.2D.2D.3DReyn-hartich Groeten wy u hier / Heel vriendelyck [...] Het was een fraay ryck borghers kind  
I.P. / H.L. | Een nieu Liedeken Het was een fraai rijk burgerskind
Gherwen Fontein1618 (1618), f87v [nr. 67]
.4A.3b.4A.3b.3c.3c.2D.2D.3DAch strenghe Liefd ghy schijnt seer soet / En [...] Het was een Rijck Burgers kint  
Bredero, G.A. | EEN LIEDT Het was een fraai rijk burgerskind
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p436 [nr. 123]
.4A.3b.4A.3b.3c.3c.2D.2D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet was een maghet suyver en net / Uyt Davids [...] Het wasser een rijck borgers kint  
A.I. | Op de feeste vande [...] Het was een fraai rijk burgerskind
Parnassus1623 (1623), p30 [nr. 15]
.4A.3b.4A.3b.3c.3c.2D.2D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAverechs is des menschen doen / Van Jongcx tot [...] vant Burghers kint  
Het eerste Liedeken Het was een fraai rijk burgerskind
RijperLb1624 (1624), p1 [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNeemt waer subijt,, alle met vlijt / Let op het [...] Het was een fraey rijck Burghers kint  
Arntszoon, Pieter | Het neghen en [...] Het was een fraai rijk burgerskind
RijperLb1624 (1624), p85 [nr. 39]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeest Godts navolgers nu ter tijdt / Ghy [...] Van t Burghers kint  
Het drie en seventichste Liedeken Het was een fraai rijk burgerskind
RijperLb1624 (1624), p172 [nr. 73]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy jonge Jeucht wilt mercken an / Wat ick u sal [...] Vant Burgers kindt  
Het acht en seventighste Liedeken Het was een fraai rijk burgerskind
RijperLb1624 (1624), p185 [nr. 78]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn ons ghemoet zijnde verheucht, / Laet ons te [...] Het was een fraey Jonck Borgers kindt, etc.  
Het was een fraai rijk burgerskind
Clock Lb1625 (1625), fAaa7r [nr. 380]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJeuchdelijck zijnde in ons' tijdt / O Heer weest [...] Het was een fraey Jonck Borgers kint, etc.  
Het was een fraai rijk burgerskind
Clock Lb1625 (1625), fBbb5r [nr. 386]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenToont ons u lieflijck aenghesicht, / Goedighe [...] Het was een fraey Jonck Borgers kint, etc.  
Het was een fraai rijk burgerskind
Clock Lb1625 (1625), fCcc3r [nr. 392]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBegeertens lust baert altyt quaet / In Goddeloose [...] Het was een ryck mans burgers zoon, &c.   muzieknoot 
Valerius, A. Het was een fraai rijk burgerskind
Valerius NGK1968(1626) (1626), p154 [nr. 42] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.Vrienden dit is de tweedemael / Dat wy hier sijn [...] Het was een fraey rijck burgers kint  
Wie soeckt die vint [...] | Een Winter-liet Het was een fraai rijk burgerskind
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p23 [nr. 6]
.4A.3b.4A.3b.3c.3c.2D.2D.3DO Lieve vrienden seer failjant, / Wy u dit [...] Het was een fraey rijck burgers kint  
[Brauwer, Marijn [...] | Weder-komst liedeken Het was een fraai rijk burgerskind
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p29 [nr. 9]
.4A.3b.4A.3b.3c.3c.2D.2D.3DBruydegom en eersame,, Bruydt / Wy u dit t'samen jonnen Het was een fraey rijck borgers kint  
Schikt u na den [...] | Een Bruylofts-liedt Het was een fraai rijk burgerskind
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p65 [nr. 22]
.3a 1B.3c.3a 1B.3c.3c.3c.2D.2D.3DIck weet een dierken amoreus / dwelcke weert is [...] twas een joncman een borgers soone  
Een nieu Liedeken Het was een fraai rijk burgerskind
HsAmAP XXXE124 ([1627-1629?]), fIi3v [nr. 15]
.4A.3b.4A.3b.3c.3c.2D.2D.3DEen corten wegh is ons bereyt, / Om tot den Heer [...] Het was een fraey rijck borgers kint  
Het een-en-tachtighste Lied, Hoe datmen in de [...] Het was een fraai rijk burgerskind
GKruidhofken1631 (1631), p200 [nr. 82]
.4A.3b.4A.3b.3c.3c.2D.2D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVervremt was die ghestorven siel' van al dat [...] Het was een fraey rijcks Borghers kindt   muzieknoot 
[Mechelen, Lucas [...] | Die Innighe: Hoe [...] Het was een fraai rijk burgerskind
MechelenBrussel BRGU1631 (1631), p87 [nr. 36]
.4A.3b.4A.3b.3c.3c.4D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie met goe kennis weten wil / De deugden van de HUYGEN Het was een fraey rijck borgerskind  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE HUGO. I. Aprilis Het was een fraai rijk burgerskind
Stalpart GJF1635 (1635), p334 [nr. 128]
.4A.3b.4A.3b.3c.3c.2D.2D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTer werelt is geen meer ellent,, dan in armoed te [...] Het was een fraey rijck borgers kint  
Schabaelje, Jan Philipsz] | Het hondert en [...] Het was een fraai rijk burgerskind
GeestBloem1637 (1637), p700 [nr. 118]
.4A.3b.4A.3b.3c.3c.2D.2D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenArmoede gaf my t' hooghste goet, / Daer ick Godt [...] Het was een fraey rijck borghers kindt  
Mechelen, Lucas van] | De Godt-ghenietende [...] Het was een fraai rijk burgerskind
Mechelen CGV1639 (1639), p80 [nr. 34]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren[...] Och Vrouwken dan  
Het was een fraai rijk burgerskind ?
DAL1639 ([1639+]), f31 [nr. 3]
,4A.3b.4A.3b.3c.3c.2D.2D.3D
txtHet was een fraey rijck borghers kint / [...] O Schallickwijck machtigh, &c.  
Van 't Rijck-Borghers Kindt Het was een fraai rijk burgerskind
HOLb1640 ([1640 ca. / 1630-1640]), p58 [nr. 42]
.4A.3b.4A.3b.3c.3c.2D.2D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'T Blau Acoleykens Reden-Feest / Met liefden wel [...] Het was een fraey rijck Borghers kindt  
Blau Acoleyen, De [...] | Bedanck-Liet, Aen [...] Het was een fraai rijk burgerskind
RedensLh1642 (1642), fSs2v [nr. 66]
.4A.3b.4A.3b.3c.3c.2D.2D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 74

first
next 30
last

tabelbreedte