Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

La princesseThere are more melodies with this name, to be identified by the serial number following the name.
sort by melody number

first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanWEL op mijn Luyt wilt singen, / Laet door de [...] La Princesse  
Heemskerck, Johan van] | LIEDEKEN La princesse
Heemskerck MK1622 (1622), [p208] [nr. 4]
.3a.3a.3B.4B.4C.4C.2D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGoddin u doe ick vraghen / Waerom ghy my dus haet [geen wijsaanduiding]  
Wie vernoecht [...] | Liedeken La princesse ?
VMinneg1622 ([1622]), f28v [nr. 56]
.3a.3B.3a.3B.4C.4C.2D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer allesins d'Eenvoudicheydt / In 's menschen [...] La Princesse   muzieknoot 
Camphuysen, D.R. | Voorzichtige [...] La princesse (1) !
Camphuysen SR1624 (1624), p161 [nr. 86] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.O Min! รด wreede Minne! / Wat zijt ghy stuurs van aert La Princesse   muzieknoot 
Colevelt, J.J. | Amoureus-Liedt La princesse (1)
AmPegasus1627 (1627), p63 [nr. 45]
.3a.3B.3a.3B.4C.4C.2D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Min: o wreede Minne / Wat zijt ghy stuurs van aert La Princesse  
Colevelt, J.J.] | Amoureus-Liedt La princesse
NedDoelenvreugd1627 (1627), p16 [nr. 13]
.3a.3B.3a.3B.4C.4C.2D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie sondighde te voren, / Heer! d'Ouders, of het kindt? Helaes moet ick beweenen   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | DE BLIND-GEBOREN. [...] La princesse (1)
Stalpart GJZ1628 (1628), p60 [nr. 33]
.3a.3B.3a.3B.4C.4C.2D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Broeders laet ons verblyden, / Nu wy dit weten klaer Eylaes ick moet beweenen, &c.  
Het ses-en-veertichste Liedt, Van de hope der [...] La princesse
GKruidhofken1631 (1631), p123 [nr. 46]
.3a.3B.3a.3B.4C.4C.2D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAensiet, mijn Godt, mijn hert', nemt acht op [...] La Princesse   muzieknoot 
[Mechelen, Lucas [...] | Die Begheerighe: [...] La princesse
MechelenBrussel BRGU1631 (1631), p41 [nr. 17]
.3A.3A.3B.3B.4C.4C.2D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZiet voor u Christen lieden, / Den tijd zal komen, dat Helaes moet ik bewenen?   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | CXV. Dosis. 'T [...] La princesse (1) !
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p368 [nr. 117]
.3a.3B.3a.3B.4C.4C.2D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEylaes! ick mach beclaghen / Mijn druck, mijn [...] Eylaes ick mach bewenen  
Aenspraeck ons Heeren Jesu Christ hanghende aen [...] La princesse
GLusthof1632 (1632), p92 [nr. 37]
.3a.3B.3a.3B.4C.4C.2D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNa blijck van d'oude brieven / Die daer van sijn bekend Eylaes, moet ick beweenen  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE LIVINUS, [...] La princesse !
Stalpart GJF1635 (1635), p1066 [nr. 449]
.3a.3B.3a.3B.4C.4C.2D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeet ghy hoe ick my vondt, / Daer ick ghetoghen stondt La Princesse  
Mechelen, Lucas van] | De [...] La princesse
Mechelen CGV1639 (1639), p23 [nr. 9]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet hongherigh ghemoedt / Eertijds naer t' [...] La Princesse  
Mechelen, Lucas van] | De [...] La princesse
Mechelen CGV1639 (1639), p143 [nr. 59]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeen Keyserlijke rijken / Geen Croonen syn te lijken Courante la Princesse  
Veen, Jan van der | 'tSes-en-veertichst [...] La princesse ?
Veen ZB1642 (1642), p240] [nr. 46]
.3a.3a.3B.3B.4C.4C.2D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Is al van liefde dat men spreeckt, / 't Is al [...] La Princesse   muzieknoot 
Leeuw, C. de | 's Weerelts [...] La princesse (1)
Leeuw CPR1648 (1648), p62 [nr. 21]
.4A.4A.2b.2b.3A.4C.4C.2D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenS'j'avoit les cheveux Blond / Plus de poudre et [...] La Princesse  
Chanson La princesse
HsChansAmour1650 ([1650 ca.]), f8r [nr. 4]
.3A 4b.4A 3C.3C.3D.3DObjet charmant et doux / Je vous jure par vous mesme La Princesse  
La princesse
HsChansAmour1650 ([1650 ca.]), f14v [nr. 9]
.3A 4b,5A.3C.3C 4D 4DAdieux Philis ick gae / U onvolmaeckte weelde La Princesse  
Chanson nouvelle La princesse
HsChansAmour1650 ([1650 ca.]), f35v [nr. 26]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3DEnfin me voyla de retour / et j'apporte avec moy [...] La Princesse   muzieknoot 
La princesse (3)
Baarlant Dorimena1652 (1652), p97 [nr. 34] transcr.Hoe komt het lief, als ick u lipjes / Raack? en [...] La princesse  
La princesse ?
Baarlant Dorimena1652 (1652), p98 [nr. 35]
.4a 4a 2B.2a 3B.2c.4c.2D.4DDoen eerstmael uwen glans / Aen mij u slaef vertoonde La Prinsesse  
La princesse ?
HsTerBorchP1652 (1652-ca.1680), f104r [nr. 83]
.3A.3b.3C.3A.3b.3C.3D.3D.3E.3DAltoos is het weeraan, trouwt, / Dus in't lange [...] La nouelle Princesse  
Questiers, D. | Verlooren Arbeidt La princesse
AmMengelmoes1658 (1658), p94 [nr. 32]
4A 4b 4A,3C,3C.4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCupido wat droef ghesucht, / Klemt daer uyt den [...] A qui souspir d'amoureux. &c.  
Meyer, Eustachius de La princesse ?
BMoeselken1659 (1659), p248 [nr. 72]
4A 4b 4A 4C 4b 4C.3D 4D 4E 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPhilida mijn troost en leven / Ik heb u mijn hert [...] La Princesse  
La princesse
HaNachtegaal1659 (1659), p247 [nr. 90]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEylaes! ick mach beclaghen / Mijn druck, mijn [...] Eylaes ick mach bewenen  
IV. Aen-spraeck ons Heeren Jesu Christi hanghende [...] La princesse
LBloemenhof1660 (1660), p132 [nr. 67]
.3a.3B.3a.3B.4C.4C.2D 4DSilvia Roemwaerde Maeght,, Hoe behaeght / Ghy my [...] La Princersse  
Wolsschaten, [...] | Pastorel. Tusschen [...] La princesse
Wolsschaten AL1661 (1661), p113 [nr. 31]
4A 2A.2b.2b.3C 4C 4D 4D
txtGeest-rijcke jeught hoort met vlijt / Hoe de [...] Si javois les Cheveuz blond, &c.  
Bie, Cornelis de | GHESANGH La princesse
Bie GK1662 (1661-1662), p31 [nr. 2]
4A 4b 4A.3C 4C 4D 4DWel hoe dus mijn waarste lief? / Wat bejeegent [...] Princesse Nouvelle  
Blasius, J. | Jaloesy La princesse
Blasius FK1663 (1663), p166 [nr. 56]
4A 4b 4A 4C 4C 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeest ghegroet Maria reyn, / Niemant en can u vol [...] La Princesse  
Liedeken op den Ave Maria La princesse
ChrDoolhof1663 (1663), p86 [nr. 24]
4A 4b 4A.3C.4C 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch Hemel, hoe kan 't zijn! / Dat een Juffer door [...] la Princesse  
Elzevier, P. La princesse
ApSnaren1664 (1664), p3 [nr. 2]
.3A 4b 4A.3C 4C 4b 4C


1-30 of 60

first
next 30
last

tabelbreedte