Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Laatstmaal ging ik ter jachtfirst line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanWel dus bedroeft Joncvrou / Mijn liefste Lief verheven Lestmael gingh ick ter Jacht  
Laatstmaal ging ik ter jacht
AmDoelenvreugd1627 (1627), p22 [nr. 27]
.3A.3b.3A.3b.4C.4C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOnlangs sagh ick een Kindt / Snel vliegen met [...] Laestmael gingh ick ter Jacht  
Colevelt, J.J. | Dwang-Liedt van Cupido Laatstmaal ging ik ter jacht
AmPegasus1627 (1627), p76 [nr. 53]
.3A.3b.3A.3b.4C.4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOnlanghs sagh ick een Kindt / Snel vliegen met [...] Laestmael gingh ick ter Jacht  
Colevelt, J.J.] | Dwang-Liedt van Cupido Laatstmaal ging ik ter jacht
NedDoelenvreugd1627 (1627), p28 [nr. 24]
.3A.3b.3A.3b.4C.4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO mijn schepper en Heer, / U moet ick altijt loven Laestmael reed' ick ter Jacht, &c.  
Het een-en-sestighste Lied, Hoe die natuur haer [...] Laatstmaal ging ik ter jacht
GKruidhofken1631 (1631), p158 [nr. 62]
.3A.3b.3A.3b.4C.4C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGods wonderen aensiet / 't Geen hy heeft voor genomen Laestmael ginck ick ter jacht, &c.  
Het seven-en-sestichste Liedt, Aenmerckingh op de [...] Laatstmaal ging ik ter jacht
GKruidhofken1631 (1631), p172 [nr. 68]
.3A.3b.3A.3b.4C 4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenT'geen ik u, sprak den Heer / Gebie ter goeder trouwen Lestmael reed' ik ter jagt   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | XXVI. Dosis. HET [...] Laatstmaal ging ik ter jacht
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p86 [nr. 28]
.3A.3b.3A.3b.4C.4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAen Godes rechter-hand / Den Heyland is gezeten Lestmael reed' ik ter jagt   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | CII. Dosis. [...] Laatstmaal ging ik ter jacht
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p329 [nr. 104]
.3A.3b.3A.3b.4C 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO lieve jonghe jeught / Wilt ghy tot ruste comen Lestmael reedt ick ter jacht  
Laatstmaal ging ik ter jacht
Twisck KLb1633 (1633), p49 [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEnchuysen treckt na Lier / October doet u daghen Lestmael gingh ick ter jaght  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE GOMMER, [...] Laatstmaal ging ik ter jacht
Stalpart GJF1635 (1635), p959 [nr. 401]
.3A.3b.3A.3b.4C 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPhillis noch Amarill' / Vley ick oyt, mijn beminde Lestmael ginck ick ter jacht  
Mol, J. van / [...] | [Pastorel, of [...] Laatstmaal ging ik ter jacht
AmMinnebeekje(3)1638 (1638), p115 [nr. 47e]
.3A.3b.3A.3b.4C.4C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ick sie 's Werrelds loop, / Wat sie ick [...] Laestmael gingh ick ter Jacht, &c.   muzieknoot 
Pers, D.P. | Van de [...] Laatstmaal ging ik ter jacht
Pers BLW1640 ([1640-1648]), p181 [nr. 92]
.3A.3b.3A.3b.4C 4C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOp eenen morghen vroegh / Als het begon te lichten Lestmael reed ick ter jacht  
Voor al selfs [naamspreuk] Laatstmaal ging ik ter jacht
KlHoornsLbbijv1644 (1644), p26 [nr. 7]
.3A.3b.3A.3b.4C 4C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe kraelt ghy met u stem, / Ghy Davids Soon verheven Laestmael ginck ick ter Jacht  
Pers, D.P.] | Alle ding is [...] Laatstmaal ging ik ter jacht
Vreugdebeekje1645 (1645), p71 [nr. 45]
.3A.3b.3A.3b.4C.4C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe kraelt ghy met u stem, / O Davids Soon verheven Laestmael gingh ick ter Jacht  
Pers, D.P. | Alle dingh is [...] Laatstmaal ging ik ter jacht
Pers UHS1648 (1648), p47 [nr. 23]
.3A.3b.3A.3b.4C.4C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie uyt een woeste Zee / Vol storm en wilde baren Laestmael reed' ick ter Jacht  
Zoeteboom, H.] / [...] | BRUYLOFS-LIEDT Laatstmaal ging ik ter jacht
Zoeteboom KL1649 (1649), p89 [nr. 9]
.3A.3b.3A.3b.4C.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet groen becleede veldt / Waerin de schaepkens weyden Lestmael gingh ick ter Jaght, &c.  
Bie, Cornelis de | Nieuw-Herders ghesangh Laatstmaal ging ik ter jacht
Bie GLB1650 (1650), p73 [=89] [nr. 27]
.3A.3b.3A.3b 4C 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt Trooster Heyligh Geest, / Comt, komt uyt 's [...] Lestmael reed ick ter jacht  
Buitendyck, Albertus | Pincxter-feest Laatstmaal ging ik ter jacht
Buitendyck BGL1659 (1659), I, p159 [nr. 65]
.3A.3b.3A.3b.4C.4C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchepper, heylige Geest! / Op ons heden wilt dalen:  
Buitendyck, Albertus | Een Ander. Van het [...] Laatstmaal ging ik ter jacht
Buitendyck BGL1659 (1659), I, p161 [nr. 66]
.3A.3b.3A.3b.4C.4C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen Vogel, Visch end' Beest, / Soo jongh als oude [...] Lestmael reed ick ter jacht  
Sinte LAURENTIUS, Martelaer, Patroon van [...] Laatstmaal ging ik ter jacht
Buitendyck BGL1659 (1659), I, p238 [nr. 96]
.3A.3b.3A.3b.4C.4C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenStelt op den Vyge-boom / Den alderwaerste enten; Lestmael reed' ick ter Jacht  
S. Bernardus Abt, ENDE Honingh-vloeyende Leeraer. [...] Laatstmaal ging ik ter jacht
Buitendyck BGL1659 (1659), I, p249 [nr. 99]
.3A.3b.3A.3b.4C.4C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVolght Sint Bernardum na: / Houdt altijdt Godt [...]  
Een Ander van Sinte BERNARDUS Laatstmaal ging ik ter jacht
Buitendyck BGL1659 (1659), I, p252 [nr. 100]
.3A.3b.3A.3b.4C.4C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaestmael heb ick bedacht, / Ick woud mijn gaen bekeren Laetstmael ginck ick ter Iacht  
V Laatstmaal ging ik ter jacht
LBloemenhof1660 (1660), p294 [nr. 148]
.3A.3b.3A.3b.4C,4C,4CAbrahams Huys-gesin / Daer was een vrije Vrouwe Wel dus bedroeft Jonck-vrou  
Maertsz, C. | Abrahams [...] Laatstmaal ging ik ter jacht
Maertsz SG1661 (1661), p29 [nr. 8]
.3A.3b.3A.3b.4C.4C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAGNIET van edel bloed / Te Romen voortgesproten Lestmael re√™ ick ter jach   muzieknoot 
Swaen, G. de] | Sinte Agnes Maget, [...] Laatstmaal ging ik ter jacht
Swaen ZZ1664 (1664), p43 [nr. 22]
.3A.3b.3A.3b.4C.4C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWil yemandt in het kort / Eens sien des menschen leven Wel dus bedroeft Jonckvrou?  
Laatstmaal ging ik ter jacht
Maertsz ZN1671 (1671), p201 [nr. 59]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeluckigh is den Echt, / Voor die met Godt vergaren [ELDERS:] Wel dus bedroeft Jonkvrouw  
Op den tweeden Sondagh na dry Koningen. LUC. 2 Laatstmaal ging ik ter jacht
Visser Visnet1676 (1676), p71 [nr. 32]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaestmael heb ick gedacht, / Ick woud mijn gaen [...] Laestmael ginck ter Jacht  
LXXXIII. Geestelijck Liedt, van een persoon die [...] Laatstmaal ging ik ter jacht
GLusthof1683 ([1683 ca.]), p169 [nr. 82]
.3A.3b.3A.3b.4C,4C,4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hoort toe Visschers gelijck, / Die de Noort-zee [...] Lestmael ginck ick ter Jacht, &c.  
Metael, F.A. | Een Nieuw Liedt Laatstmaal ging ik ter jacht
Metael MSkompas1693 (1693), p26 [nr. 6]
.3A.3b.3A.3b.4C.4C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Heer, Mijn eer, Mijn heil! / Agh! houd in [...] Hoe dus bedroeft Jonkvrouw?  
Eeke, Cornelis van | Het cIX Harp-lied Laatstmaal ging ik ter jacht
Eeke KHL1698 (1698), p373 [nr. 109]
a b a b c c c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen meysje pertinent / Seer vrindelijk boven maten  
Een Nieuw Lied, van een Jonkman die de schoonheyt [...] Laatstmaal ging ik ter jacht ?
Coll Nijhoff ([1700 ca.]), p267 [nr. 121]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 63

first
next 30
last

tabelbreedte